Dobro hľadáme dňom i nocou. Vieme ho nájsť? Profesor Anton Heretik sumarizuje 13 skutočných príbehov


2149   -   3
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Dobro Heretik

Dobro – ako protipól zloby. Skúsený psychológ a súdny znalec profesor Anton Heretik pred pár rokmi napísal knihu práve s názvom Zlo. Išlo o spomienky súdneho znalca, v ktorej opísal skúsenosti zo stretnutí s páchateľmi brutálnych zločinov. Teraz – akoby na vyváženie – prichádza s knihou s názvom v opačnom garde. Dobro sú príbehy zo psychoterapie a opäť ide o zaujímavú sondu do ľudskej duše…

“Mnoho klientov prichádza do terapie pre problémy v partnerských vzťahoch. U niektorých je to prežívanie osamelosti, u iných presýtenie vzťahmi, prípadne množstvom konfliktov. So všetkými klientmi dospievame k tomu, že vzťahy sú spoločnosť s ručením obmedzeným. Vstupuje do nich také množstvo faktorov!”  Tvrdí to skúsený psychológ a súdny znalec profesor Anton Heretik (na obr.).

Dobro , Heretik

Príbehy všedných dní

Približuje príbehy trinástich klientov, ktorých sprevádzal počas psychoterapie pri hľadaní dobra – ich vlastnej múdrosti, ktorá im môže pomôcť zvládať duševné ťažkosti, životné problémy či zložité vzťahy. Terapeut je fascinovaný rôznorodosťou pováh i osudov a odhodlaním hľadať zmysel života. Nie je to zbierka pracovných úspechov. O svojich klientoch píše s rešpektom. A s pokorou, ktorá zodpovedá zložitosti práce psychoterapeuta.

Zo zákulisia terapie

Anton Heretik píše napríklad o tom, že často je celý priebeh terapie skoncentrovaný v prvom sne klienta. Spomína vnútorného kritika, ktorému Nemci hovoria Besserwisser a v terapii môže byť veľmi dôležitý. Viackrát sa hovorí o chorobných slušniakoch, ktorí sa snažia každému vyhovieť.
Určite vás zaujme koncept dosť dobrej matky, ktorý spomína v jednom z príbehov a prišiel s tým pojmom britský psychoanalytik Donald Winnicott.

Neprehliadnite:

moderné otcovstvo
Moderné otcovstvo, alebo aká je úloha otca v 21.storočí?
Rodičia, ponúkame nové riešenia vo výchove

Jeden príbeh za všetky…

Zaujímavý bol spomínaný príbeh o 33-ročnom Martinovi, ktorý stratil manželku. Bol to príbeh o trúchlení, o prekonaní smútku, bolesti, čo sa týka nás všetkých…a s pribúdajúcim vekom čoraz častejšie. Autor v príbehu hovorí, kedy sa bolesť zo straty môže zmierniť a ako sa dá trúchlenie využiť v psychoterapii na podporu klientovho osobného rastu. Úryvok z knihy číta Boris Farkaš.

Dobro, Heretik

Ak sa chcete viac dozvedieť o téme Dobro? Prečítajte si 13 skutočných príbehov v knihe Antona Heretika, z jeho praxe psychoterapeuta, v ktorej vie skvele prepojiť svoje nesmierne znalosti, schopnosti a predchádzajúce skúsenosti s empatiou a ľudským prístupom ku svojim klientom.
Dobro je nepochybne inšpirujúce a dozaista pomôže v konkrétnych prípadoch aj vám, vážení čitatelia.

Aktuálne knižné tipy pre vás pravidelne vyberá Milan Buno, knižný publicista

Ilustračné úvodné foto: pixabay
Medzititulky: redakcia

Knižné hity a bestsellery nájdete na: www.bux.sk