Synagóga v Leviciach – skvost medzi architektonickými pamiatkami, kde má kultúra svoje trvalé miesto

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Synagóga v Leviciach, výzdoba

Prvú synagógu si levickí Židia postavili v roku 1853. Popri nej fungovala od roku 1854 aj škola. Počet členov židovskej náboženskej obce sa z roka na rok zvyšoval; v roku 1880 ich bolo 903. Synagóga svojou veľkosťou nepostačovala. Preto sa v roku 1883 rozhodla Židovská náboženská obec, že na mieste pôvodnej synagógy, bude postavená nová a väčšia… a tam stojí v Leviciach dodnes.

Synagóga v Leviciach kedysi

Na stavbu si musela Židovská náboženská obec vziať pôžičku. O stavbe nového kostola a školy s bytom školníka obec rozhodla 4. februára 1883.

Z histórie

Synagóga bola vybudovaná ako obdĺžniková stavba so stenami, v tom čase rytmizovanými iba plochými pilastrami a ešte bez bočných rizalitov. Jej interiér dodnes tvorí loď so ženskými tribúnami, ktoré ju obiehajú. Loď prekrýva korýtková klenba, spočívajúca na prekladoch nesených liatinovými stĺpmi podopierajúcimi balkóny. Hlavným portálom v severnej stene sa vstupuje cez predsieň do lode. Synagóga mala v tom čase na štíte fasády dva malé obelisky a po jeho stranách cibuľové vežičky, ktoré levický architekt Rudolf Czibulka v roku 1902 počas rekonštrukcie zväčšil, pričom obelisky odstránil.

Synagóga v Leviciach, výzdoba

Na priečelí vytvoril bohatú plastickú výzdobu, nad ktorou je mramorová doska s hebrejským textom Božích prikázaní. K pôvodnej stavbe pristaval bočné schodiskové rizality. Pritom boli pristavené schodiská, ktoré výrazne predstupovali pred fasádu. Boli upravené aj tvary schodísk a zmenená orientácia ich ramien. Nová synagóga mala až 400 miest na sedenie.

Neprehliadnite:
Objavujeme ďalšie tajomstvá Tekova: Kalvária v Leviciach a nad ňou neprehliadnuteľný kríž

Zo zachovalej slohovej výzdoby sú dodnes najvýznamnejšie nástenné maľby pochádzajúce z dvoch slohových etáp. V celistvom stave a bez predmalieb sa nachádzala iba pôvodná výmaľba klenby z roku 1883 s bohatým historizujúcim aparátom obsahujúcim geometrické a štylizované rastlinné motívy. Jej autormi boli levický maliar Karl Trommersdorff a Ferdinand Reltscha (pomocný maliar) z Nitry. Ich mená s dátumom ukončenia prác na výzdobe (30.8.1883) sa našli počas reštaurovania na klenbe a je ich možné zreteľne vidieť. Bez zásahov sa pri klenbe zachovalo už len torzo výmaľby na strednej ploche čelnej – južnej steny okolo schránkového výklenku vďaka tomu, že ju neskôr prekryla nová, oveľa väčšia skriňa.

Pohnuté osudy ľudí

Synagóga v Leviciach, ako aj susediaca židovská škola, sa stala v máji a júni 1944 súčasťou geta – vymedzeného priestoru pre Židov sústredených pred deportáciou. Tragické obdobie druhej svetovej vojny a holokaustu prežila len časť členov levickej Židovskej náboženskej obce. Synagóga slúžila svojmu účelu až do roku 1967, keď sa z nej stal sklad nábytku. Zväz židovských náboženských obcí ju predal štátu. Od roku 1991 bola vo vlastníctve mesta. V roku 2010 získalo mesto na jej obnovu dotáciu z eurofondov, vďaka čomu sa mohla táto významná kultúrna pamiatka obnoviť.

listina Synagóga Levice

Pri rekonštrukčných prácach bol 15. marca 2011 v murive nájdený unikátny nález: lekárska fľaša s dvomi mincami – uhorskou zlatkou Františka Jozefa I. razená v Kremnici v roku 1883 a 10-grajciarom. Ide o mincu s najnižšou nominálnou hodnotou, akou bolo možné platiť v čase výstavby synagógy. Našla sa aj listina potvrdzujúca deň položenia základného kameňa stavby – 24. apríl 1883. Deň 26.apríl 2012 sa zapísal do histórie mesta Levice. Rozpadajúcu sa synagógu sa podarilo zachrániť a v tento deň prvýkrát po rozsiahlej rekonštrukcii otvorila brány nového stánku levickej kultúry.

koncert v Synagóge, Levice

Synagóga v Leviciach sa tak po rekonštrukcii stala multifunkčným kultúrnym zariadením, ktoré poskytuje priestor pre rôzne hudobné koncerty, výstavy či divadelné vystúpenia malých foriem. Zároveň bola začlenená do zoznamu pamiatok židovskej kultúry, ktoré tvoria Slovenskú cestu židovského kultúrneho dedičstva. Táto Cesta je súčasťou medzinárodného projektu Európskych ciest židovského kultúrneho dedičstva, ktoré získali štatút Veľkej kultúrnej cesty Rady Európy.

Synagóga v Leviciach je skvostom medzi pamiatkami

Otváracie hodiny synagógy

Zdroj:
Shalom – z dejín židovských komunít v Leviciach a okolí, Csaba Tolnai, vydalo Mesto Levice v roku 2012, ISBN: 978-80-971197-0-6

Foto:
Mesto Levice, zbierka historických fotografií Csaba Tolnai