FIJET SLOVAKIA: 3. medzinárodná výstava fotografií s cestovateľskou tematikou Travel and Emotions v Piešťanoch


3575   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Travel and Emotions - Piešťany

V priestoroch Galérie Fontána v Piešťanoch sa v utorok 15.10. o 17,00 hod. uskutoční vernisáž medzinárodnej novinárskej fotografickej súťaže TRAVEL AND EMOTIONS.

Tretí ročník má podtitul 7 dní v týždni – Spomienky a príbehy z cestovania. Odborná porota vybrala do súťaže 72 fotografií od 14 autorov z Česka, Belgicka, Bulharska, Chorvátska, Kanady, Maďarska a Slovenska.

Travel and Emotions - Piešťany, Fijet_2019

Neprehliadnite: Májové výstavy v Galérii FONTÁNA v Piešťanoch

Cieľom podujatia je podporovať záujem o cestovanie a publikovať zaujímavé a neopakovateľné momenty a zážitky z cestovania. Vyhlasovateľom súťaže je OZ FIJET SLOVAKIA, člen najstaršej medzinárodnej novinárskej organizácie F.I.J.E.T., ktorá združuje žurnalistov a publicistov o cestovnom ruchu.

Z histórie FIJET SLOVAKIA

OZ FIJET SLOVAKIA združuje slovenských novinárov a publicistov, ktorí sa vo svojej praxi zameriavajú na cestovný ruch s jeho širokým obsahovým záberom. Počas svojej 7-ročnej existencie na Slovensku zorganizovalo viacero zaujímavých podujatí. Významne prispelo k medzinárodnej akceptácii Slovenska medzi žurnalistami a publicistami o cestovnom ruchu. Z niektorých aktivít spomenieme napríklad udelenie “oscara” v cestovnom ruchu destinácii Bratislava v júni 2017.

Zlate jablko, oscar v cestovnom ruchu Bratislava 2017

Za účasti novinárov z členských krajín F.I.J.E.T odovzdal v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave prezident F.I.J.E.T. Tijani Haddad Zlaté jablko Hlavnému mestu Slovenskej republiky ako perspektívnej destinácii, ktorá je križovatkou histórie, kultúr a zážitkov. Z ďalších aktivít zarezonovala Letná medzinárodná novinárska akadémia mladých žurnalistov, či pravidelné presstripy pre zahraničných novinárov, ktoré FIJET SLOVAKIA pripravuje v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, oocr Bratislava Tourist Board, či kocr Turizmus regiónu Bratislava.