Galéria Jána Koniarka v Trnave pozýva na výstavu. Videli ste už Pevné, tekuté, ľahké artefakty?


4183   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Pevné, tekuté, ľahké

Galéria Jána Koniarka v Trnave pokračuje v prezentácii umeleckých artefaktov, ktoré sú Pevné, tekuté, ľahké. Druhé pokračovanie tejto série je venované mladej trnavskej umelkyni Marte Matejkovej Vjatrákovej, ktorá odhaľuje veci tušené a neisté. Vernisáž sa uskutoční v utorok 15.10. o 18.00 hod. v Synagóge – v Centre súčasného umenia. Výstava potrvá do 20.11. 2019.

Samostatná výstava trnavskej umelkyne Marty Matejkovej Vjatrákovej (1990), absolventky bratislavskej VŠVU, pozostáva z prezentácie inštalácie pod názvom Pevné, tekuté, ľahké II. Inštalácia bola prvýkrát prezentovaná ako diplomová práca v sakrálnom priestore kaplnky sv. Jána Evanjelistu v Bratislave v roku 2016 a autorka za ňu získala Cenu rektora VŠVU.

Pevné, tekuté, ľahké

Jej minimalistická práca pozostáva zo šiestich sklenených tabúľ s abstraktnou maľbou a videa, ktoré predstavuje a približuje proces tvorby so špecifickou maliarskou technikou na skle. Bielou, nehmotne pôsobiacou stopou na čírom skle, autorka zaznamenala pohyb povrázku – jeho odtlačky, fázy pohybu, či dotyky zhmotnenia života. Abstraktné maľby na skle akoby evokovali dýchanie na sklenenú tabuľu, oblaky dychu a ich postupné vynáranie sa a miznutie. Podľa autorky sa v nich odzrkadľujú metamorfózy rôznych atmosférických javov na oblohe.

Neprehliadnite: Bienále plastiky malého formátu 2019 v Trnave

Okrem maľby umelkyňu zaujíma samotné architektonické rozloženie tabúľ v priestore, ktoré tvorí cestu a navodzuje dojem slávnosti, apoteózy fyzického i duchovného pohybu. Reinštaláciou práce v synagóge v Trnave sa nemení pôvodný umelecký zámer. Avšak jej charakteristický priestor vytvára iné prostredie na ukotvenie sklenených tabúľ, ktoré prispejú k veľkorysejšiemu a prepracovanejšiemu predstaveniu priestorovej skladby. Nový priestor prinesie odlišnú inštaláciu, ale neodkláňa sa od pôvodného zámeru „nestabilnej“ provizórnej prezentácie, ktorá zvýrazňuje krehkosť a transparentnosť samotného materiálu ako metaforu lability ľudskej existencie.

Matejková Vjatráková, Pevné, tekuté, ľahké

Matejková Vjatráková vo svojich nepočetných prezentáciách zatiaľ siaha výhradne po výstavných priestoroch s duchovnou stopou. Tentoraz je pre ňu výzvou preniesť a interpretovať svoj vlastný autorský projekt v trnavskej synagóge, kde sa dlhodobo uprednostňujú site-specific diela. Autorka okrem spomínanej inštalácie predstaví aj výber z najnovšej tvorby v podobe súboru „sladkých“ malieb. Tie sú tvorené cukrom na sklenených tabuľkách a vychádzajú z pozorovania javov v prírode a vo svojom okolí. Sú citlivým záznamom vecí tušených a neistých.

Marta Matejková Vjatráková
Marta Matejková Vjatráková, narodená 1990, žije a tvorí v Trnave. V rokoch 2005 – 2010 absolvovala štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave (odbor propagačná grafika) a v rokoch 2010 – 2016 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Ateliér skla, P. Illo a P. Macho). Počas štúdia realizovala študijný pobyt na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki v Krakove. Od roku 2011 sa zúčastňuje kolektívnych výstav doma i v zahraničí, okrem toho sa zúčastnila sklárskych sympózií (Lednické Rovné, Nový Bor, Dubnica nad Váhom) a maliarskeho sympózia v Seredi.

www.gjk.sk