Bienále plastiky malého formátu 2019 v Trnave


4040   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Bienále plastiky

Bienále plastiky malého formátu 2019 v Galérii Jána Koniarka v Trnave predstavuje komornú 3D tvorbu mladej a strednej generácie slovenských vizuálnych umelcov a prizvaných hostí zo zahraničia. Vytvorenú prevažne v priebehu posledných dvoch-troch rokov. Vernisáž výstavy sa uskutoční 1. augusta o 18. hodine v Synagóge – Centrum súčasného umenia a záujemcovia si vystavené diela budú môcť pozrieť do 13. septembra 2019.

Z histórie Bienále plastiky malého formátu 2019

Snaha o vytvorenie priestoru pre prezentáciu komornej 3D tvorby je spojená s mestom Pezinok. V kontexte pôvodnej koncepcie organizátora – o. z. ATELIÉR PK a odborných garantov – akad. soch. Jozefa Jankoviča a historičky umenia Ľuby Belohradskej. Išlo o snahu zakladateľov vytvoriť v menšom regionálnom meste na Slovensku podujatie medzinárodného významu. Podľa vzoru Bienále malej plastiky v Murskej Sobote v Slovinsku, na ktorom sa v priebehu rokov kurátorsky a výstavne podieľali aj slovenskí teoretici a umelci.

Bienále plastiky

Prvá výstava – I. ročník – bienále sa uskutočnila v roku 2007 v Pezinku pod názvom Fakty/Artefakty, v kurátorskom výbere Ľuby Belohradskej. A mapovala históriu tvorby drobnej plastiky a voľne stojaceho objektu na Slovensku v rokoch 1990 – 2007.

Zaujímavé: Detské ART LABORATÓRIUM v Trnave

Od roku 2010 prebral odbornú záštitu nad podujatím súčasný kurátor Bienále Roman Popelár a postupne vytvoril z regionálneho podujatia výstavu medzinárodnú a putovnú. Pred dvoma rokmi sa podujatie po prvýkrát predstavilo aj v zahraničí – na pôde ASP Gallery vo Wroclavi. A v tom istom roku bola výstava reinštalovaná (taktiež po prvýkrát) aj v Synagóge – Centre súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave.

Bienále plastiky

Aktuálna výstava v Trnave

V Tomto roku bude Bienále prezentované postupne v štyroch regionálnych galériách na Slovensku (Kysucká galéria v Oščadnici, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Turčianska galéria v Martine a Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne), ako aj v Galérii UMELKA v Bratislave. Silnú konkurenciu má v súčasnosti hlavne v Trienále drobnej plastiky a kresby v Banskej Štiavnici, ktorého XII. ročník sa konal pred rokom.

Bienále plastiky

Tematicky

sa tento ročník Bienále plastiky malého formátu 2019 orientuje na tri okruhy tém. Atypické formy figurácie (vytvorené či už klasickými postupmi alebo najnovšími technológiami – CNC fréza, 3D tlačiareň…), prípadne ide o torzo figúry sústredené na expresívne gesto. Figuráciu vyvažuje abstrakcia – či už klasická geometria alebo anorganické štrukturálne objekty zamerané na nekonečno (vesmír). Tretím okruhom je tzv. osobná mytológia – diela vychádzajúce z vlastného prežívania či skúsenosti.

Bienále plastiky

Okrem našich umelcov vystavujú tu aj autori zo zahraničia: Marcin Berdyszak (PL), František Bohunický, Ján Hrčka, Katarína Kissoczy, Martin Kochan, Patrik Kovačovský, Bohuš Kubinský, Helena Lukášová (CZ), Palo Macho, Róbert Makar, Stefan Meisl (D), Ľubo Mikle, Miroslav Pallo, Mira Podmanická, Vika Shumskaya, Ivana Sláviková, Michal Šuda, Iveta Tomanová, Miroslav Trubač, Vlad Yurashko (UKR)

Bienále plastiky

Výstavy v jednotlivých regionálnych galériách budú dopĺňať komentované prehliadky pre školy alebo laickú verejnosť. Zabezpečujú ich odborní pracovníci galérií a podľa lokality sú na ne prizývaní aj vystavujúci autori. Žiaci spolu s galerijným pedagógom diskutujú o vystavených dielach alebo reagujú na ne vlastným výtvarným prejavom. Roman Popelár, kurátor Bienále k tomuto vývoju s nádejou poznamenáva. Dôležité je, že v súčasnosti sú podujatiu naklonení mnohí riaditelia i odborní pracovníci slovenských galérií. Čo spolu so signálmi záujmu zahraničia o slovenskú sochársku tvorbu otvára nové možnosti pre formovanie Bienále do budúcnosti. A pre ATELIÉR PK priaznivejšie podmienky pre jeho koordináciu a produkciu.

www.gjk.sk