VLÁKNO – tip na výstavu mladých umelcov, aké boli ich Dotyky s ľudovou kultúrou


3446   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Vlákno

Ľudová kultúra očami mladých. To je hlavný motív výstavného projektu Dotyky s ľudovou kultúrou: Vlákno. Jeho štvrtý ročník prebieha v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Študenti umeleckých škôl z Trenčína a Ružomberka spolu so svojimi partnerskými školami z Maďarska a Poľska ukážu v Slovenskom národnom múzeu v Martine, čo si predstavia, keď sa povie slovo vlákno. Študentské práce na tému Vlákno si návštevníci môžu pozrieť až  do 27. októbra 2019.

Inšpirujúce vlákno

Vlákno

Štvrtý ročník výstavy Dotyky s ľudovou kultúrou s podtitulom Vlákno predstaví práce študentov Školy úžitkového výtvarníctva Ružomberok, Strednej umeleckej školy v Trenčíne, Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara v Zakopanom a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma. Mladí umelci sa pri svojej tvorbe inšpirovali zbierkovými predmetmi Slovenského národného múzea v Martine. Vlákno sa ako niť preplieta celou ľudovou kultúrou. Téma, na prvý pohľad upozorňujúca na textil, má však širšie uplatnenie. Študenti mali možnosť inšpirovať sa nielen textilom ako materiálom, ale aj štruktúrou, ktorá ho vytvára. Mohli sledovať líniu výšivky, paličkovanej čipky či akejkoľvek inej techniky. Inšpiráciu mohli nájsť aj v pozorovaní vlákna v dreve či prútí, pričom pojem vlákno mohli uplatniť aj pri vnímaní iných materiálov, napríklad drôtu. Na základe návštevy múzea a bližšieho pohľadu na muzeálne predmety študenti vytvorili vlastné práce, ktoré spracovali do podoby dekoratívnych predmetov, produktového dizajnu, textilných prác, kostýmov alebo napríklad aj fotografie či grafiky.

Začiatky projektu Dotyky s ľudovou kultúrou

Vlákno

Projekt Dotyky s ľudovou kultúrou vznikol v roku 2007. Slovenské národné múzeum v Martine oslovilo po predošlých úspešných spoluprácach umelecké školy z Ružomberka a Trenčína. Študenti sa vtedy mohli v múzeu bližšie zoznámiť so zbierkovými predmetmi a svoju inšpiráciu detailom alebo motívom pretavili cez svoj pohľad do textilnej tvorby, grafiky alebo napríklad animácie. Prvý ročník projektu, ktorý sa realizoval v roku 2009, sa odvíjal od témy ľudového odevu.

Neprehliadnite: Výstava Ernest ZMETÁK v Oravskej galérii

Pre druhý ročník v roku 2012 vybralo múzeum zo svojich depozitárov ľudové hračky, ktorými sa študenti inšpirovali. V roku 2015 v rámci tretieho ročníka boli témou symbol a ornament. 4. ročník si stanovil ako inšpiráciu vlákno v širokom zmysle slova.

Vlákno

To, ako sa mladí umelci dotýkali ľudovej kultúry a ako sa ľudová kultúra dotkla ich, si môžu záujemcovia pozrieť v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Etnografickom múzeu na Malej hore ešte do 27. októbra 2019.

Milena Kiripolská, Etnografické múzeum v Martine

www.snm.sk