Ľudová kultúra fascinuje ľudí po celom svete. ÚĽUV pozýva na výstavy – Srdcom zdobené a Ornamenty v srdci Európy

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Ornamenty v srdci Európy

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) otvorí vo štvrtok 19. septembra 2019 od 14. hodiny poobede svoje brány v centrách v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Deň otvorených dverí je tento rok zameraný na tému: Ornamenty v srdci Európy. Na návštevníkov čaká prehliadka dielní s predvádzaním ľudovo umeleckej výroby, tvorivé dielne pre deti i dospelých, prezentácia klubov, odborné prednášky a bohatý sprievodný program. Zároveň v priestoroch Galérie ÚĽUV Bratislava (Obchodná 64) sa otvára nová výstava Srdcom zdobené. Predstavuje variabilitu ornamentov z veľkého množstva stále zachovaných predmetov tradičnej ľudovej kultúry používaných na území Slovenska a ich aktuálne možnosti využitia. Výstava bude prístupná od 19. septembra 2019 do 28. februára 2020.

Ornamenty v srdci Európy

Ústredie ľudovej umeleckej výroby vykonáva a podporuje aktivity vedúce k zachovaniu a rozvíjaniu tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasných podmienkach. Riadi Regionálne centrá remesiel, vykonáva múzejnú, dokumentačnú, výstavnú a edičnú činnosť. Vzájomnou spoluprácou s výrobcami a dizajnérmi trvale podnecuje vznik nových diel.

Ornamenty v srdci Európy

Ornamenty v srdci Európy

Deň otvorených dverí je výnimočné celoslovenské podujatie – v jeden deň sa otvoria brány v troch regionálnych centrách remesiel ÚĽUV-u – v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Ústredným mottom podujatia v tomto roku je tradičný ornament, ktorý v súčasnosti fascinuje priaznivcov ľudovej kultúry po celom svete.

Drôtený šperk Bratislava ÚĽUV

V Bratislave (Obchodnej ul. 64) sa od 14. hodiny môžu návštevníci tešiť na predvádzanie remesiel vo všetkých dielňach. Od kožiarskej až po tkáčsku, na tvorivé dielničky zadarmo a prezentáciu klubov pri RCR ÚĽUV Bratislava. Otvorená bude aj Knižnica ÚĽUV, ktorá má pre záujemcov špeciálnu ponuku, a to registráciu do knižnice zadarmo. Netradičným obohatením programu bude maľovanie ľudových ornamentov na telo.

Folklórny Súbor Čečinka

Kultúrny program zabezpečí folklórny súbor Čečinka. Od 16. hodiny je v Galérii ÚĽUV pripravená odborná prednáška renomovanej etnologičky Oľgy Danglovej na tému: Dekoratívna tradícia na Slovensku. Podujatie ukončí rozprávanie sprievodkyne dejinami Kataríny Králikovej Od ľudovej umeleckej výroby k Ústrediu ľudovej umeleckej výroby.

Neprehliadnite: Príďte sa zapliesť s remeslom na Dni majstrov ÚĽUV

V Banskej Bystrici sa bude deň otvorených dverí odohrávať od 14. hodiny v predajni a na dvore regionálneho centra remesiel, kde sú pre návštevníkov pripravené predvádzania remesiel a tradičných výrob, ako napríklad rezba foriem na syr, vyšívanie košieľ či zdobenie fujár a píšťal a tiež prezentácia klubov a hudobný program.

Cipky

O 15.30 hodine sa o hudobný program postará folklórna skupina Priechoďan. Tradície obce Priechod budú okrem spevu doplnené aj výstavou textílií z Priechodu v predajni ÚĽUV. Súčasťou podujatia budú aj komentované prehliadky dielní a nebude chýbať ani tvorivá dielnička.

Košice Regionálne Centrum Remesiel ÚĽUV

V Košiciach sprístupní regionálne centrum remesiel ÚĽUV svoje priestory už o 10. hodine. Pripravené sú predvádzania výroby, výstava dizajnérskych prác inšpirovaných remeslom Kruhy na vode 2018. Taktiež výstava Príbehy z našich dielní – absolventi kurzov prezradia, ako sa zaplietli s remeslom. Od 15. hodiny bude v centre Košíc na Hlavnej ulici pred Immaculatou prebiehať mini maratón tkania na krosnách pre verejnosť. Na malých návštevníkov čaká tvorivá dielnička – Sladký ornament, na ktorej si vyzdobia vlastný medovníček. Priestor na tvorenie budú mať aj dospelí v tvorivej dielni Batikovaný batôžtek, na ktorú je však nutné prihlásiť sa vopred na: iveta.kazimirova@uluv.sk. Podujatie ukončí prednáška Martina Meššu na tému Ornament a ľudová kultúra.

Ornamenty v srdci Európy

Srdcom zdobené

Na deň otvorených dverí ÚĽUV tematicky nadväzuje výstava Srdcom zdobené v Galérií ÚĽUV-u Bratislava (Obchodnej ul. 64). Je zameraná na tradičný ornament a súčasne je prirodzeným prepojením na dlho očakávanú knižnú novinku Vydavateľstva ÚĽUV z pera renomovanej etnologičky Oľgy Danglovej – Ornament a predmet s podtitulom Dekoratívna tradícia na Slovensku.

Oľga Danglova Dekor Symbol Dekorativna Tradicia

Výstava, ktorá bude prístupná od 19. septembra 2019 do 28. februára 2020. Predstavuje variabilitu ornamentov z veľkého množstva stále zachovaných predmetov tradičnej ľudovej kultúry používaných na území Slovenska a ich aktuálne možnosti využitia. Ako uvádzajú kurátorky výstavy Libuša Jaďuďová a Michaela Škodová „k jej realizácii nás viedla aj skutočnosť, že v dnešnom čase boomu používania ľudových ornamentov – od odevu až po veci každodennej spotreby – je čoraz badateľnejší trend skĺzavania ku gýčovitosti“.

Na výstave sú prezentované geometrické, rastlinné, zoomorfné a antropomorfné motívy. Ktoré sa vo viacerých obmenách a variáciách vyskytujú takmer vo všetkých materiálových skupinách. „Veríme, že sa nám výstavou podarilo poukázať na jedinečnosť a nádheru ľudových ornamentov ako cenných inšpiračných zdrojov, ktoré môžu poslúžiť širokej verejnosti ako dôveryhodné východisko pri tvorbe v umeleckej či záujmovej sfére“, dodávajú kurátorky.

Výstava Srdcom Zdobene 2019

Všetkým priaznivcom tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby navrhujeme: Zapleťte sa s remeslom. Zapleťte sa s ornamentom. Zapleťte sa s ÚĽUV-om.

Tešíme sa na Vás!

Paulína Hudecová, ÚĽUV
www.uluv.sk