Tatralandia ide v ekológii príkladom – zatočili s plastovým odpadom

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
wellnessujeme

Najväčší slovenský akvapark napĺňa svoje vlastné ambiciózne ciele v oblasti ekológie a recyklácie odpadu. Tatralandia, ktorá je známa svojimi progresívnymi prístupmi v oblasti udržateľného hospodárenia najnovšie informuje o 80% znížení produkcie plastového odpadu z gastronómie!

Spoločenská zodpovednosť v oblasti životného prostredia ako jedna z významných priorít liptovského akvaparku sa premietla aj do individuálne stanovených cieľov v oblasti ekológie a zhodnocovania odpadu. Moderný akvapark, ktorý každoročne navštívia státisíce návštevníkov, preto pristúpil k radikálnemu obmedzeniu spotreby jednorazového plastového odpadu využívaného v gastronómii. Plasty boli po dlhé roky hygienickým štandardom pri podávaní jedál a nápojov. „Už od začiatku roka bol jednorazový plastový riad nahradený bio rozložiteľným kompostovateľným riadom, ktorý nezaťažuje životné prostredie. Viac ako 150-tisíc  plastových tanierov a príborov ročne tak nahradili produkty, ktoré nezaťažia životné prostredie.

Tatralandia

Ďalším dôležitým krokom bola stopka pre jednorazové plastové poháre. Keďže bezpečnosť a ochrana zdravia neumožňujú v blízkosti bazénov používať na servírovanie nápojov sklenené poháre, jednorazové plasty sme nahradili  umývateľnými zálohovanými pohármi. Aby sme ešte viac obmedzili využívanie plastových obalov, už na budúci rok budú mať návštevníci akvaparku možnosť zakúpiť si nápoje samoobslužne z výčapných zariadení, čo rovnako zníži spotrebu nápojov v plastových obaloch,“ vysvetľuje Michal Mazalán, F&B manažér z akvaparku Tatralandia.

Odporúčame: Kam s deťmi po Žilinskom kraji?

V Tatralandii vystavili ekologickú stopku aj pre plastové slamky, ktoré nahradili biologicky rozložiteľnou verziou z kôstok. A že išlo o skutočne zásadný krok podčiarkuje fakt, že ročná spotreba slamiek sa pohybovala na úrovni 250-tisíc kusov. Pre lepšiu predstavivosť – ich spojením by vznikla slamka dlhá približne 50 kilometrov. Čo je v praxi vzdialenosť vzdušnou čiarou od Tatralandie takmer po Banskú Bystricu.

Tatralandia

Po zavedení samoobslužných výčapných zariadení by produkcia plastového odpadu z liptovskej Tatralandie mala klesnúť približne o 80%! 

Zvýšiť podiel separovaných zložiek odpadu a zabezpečiť ich ďalšiu recykláciu budú môcť do budúcnosti aj samotní návštevníci akvaparku. V rámci komplexného EKO programu sa pripravuje rozmiestnenie a inštalácia smetných košov na separovanie odpadu. Prijatím uvedených opatrení akvapark Tatralandia pokračuje v nastúpenom trende udržateľného hospodárenia, ktorý je dôkazom záujmu o životné prostredie a prírodu.

Tatralandia

Ten podporuje aj využívanie termálnej energie na ohrev vody a kúrenie (ročná úspora cca 4 tisíc ton uhlia), ekologický spôsob čistenia vody bez chémie. Ďalšie zhodnocovanie bioodpadu získaného pri starostlivosti o zelené plochy pri ďalšej údržbe zelene ako aj dobíjacia stanica pre všetkých fanúšikov elektrickej mobility.