Významný krok pre kreatívnu ekonomiku – kľúčová úloha duševného vlastníctva v ére digitálnej ekonomiky


2778   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Ministerka poukázala na kľúčovú úlohu duševného vlastníctva v ére digitálnej ekonomiky

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková dnes v Bratislave otvorila medzinárodnú konferenciu. Duševné vlastníctvo a jeho vplyv na ekonomiku štátu, ktorá priblížila problematiku duševného vlastníctva slovenskej odbornej verejnosti a podnikateľom.

Oblasť duševného vlastníctva je stále silnejúcim pilierom digitálnej ekonomiky,“ uviedla ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková v úvode dnešnej medzinárodnej konferencie Duševné vlastníctvo a jeho vplyv na ekonomiku. Zároveň zdôraznila, že pojmy ako inovácie, konkurencieschopnosť a digitálna ekonomika už nie sú prepojené len s priemyselným vlastníctvom, hospodárskou sférou a podnikaním. Ale aj s oblasťou autorského práva, ktorá má priamy vplyv na rozvoj umenia a kreatívneho priemyslu. „Nová digitálna éra neprináša len objektívnu zmenu formy či formátu umenia, ale aj zmenu vnútra samotného kreatívneho obsahu, teda toho, čo od umenia subjektívne očakávame. Tieto nové presahy z hľadiska verejných politík cítime výrazne od príchodu Stratégie jednotného digitálneho trhu, ktorá zaradila autorské právo medzi jednu z vetiev veľkého stromu digitálnej ekonomiky,“ pripomenula.

Ministerka poukázala na kľúčovú úlohu duševného vlastníctva v ére digitálnej ekonomiky

Šéfka rezortu

kultúry absolvovala v rámci podujatia aj spoločné rokovanie s predsedom Úradu priemyselného vlastníctva SR Richardom Messingerom a s výkonným riaditeľom EUIPO Christianom Archambeauom. Na stretnutí zhodnotili aktuálne ako aj budúce spoločné projekty a nadchádzajúce výzvy pokiaľ ide o duševné vlastníctvo v novej digitálnej ére.

Zaujímavé: Slovensko má za sebou najlepšiu letnú turistickú sezónu

Ciele rezortu kultúry v oblasti autorského práva priblížil aj generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR Anton Škreko. „Dlhodobou prioritou Ministerstva kultúry SR je vytváranie kvalitného a vyváženého právneho rámca pre autorov a ďalších nositeľov práv, ktorými sú najmä výkonní umelci, hudobní či filmoví producenti alebo vysielatelia. Autorský zákon je jediným súkromnoprávnym kódexom v gescii ministerstva kultúry a zásadne ovplyvňuje všetky oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu – teda oblasti hospodárstva, ktorá je postavená na využívaní a ekonomickom zhodnocovaní výsledkov tvorivej činnosti,“ podotkol.

Konferenciu organizoval Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo EUIPO. Podujatie upriamilo pozornosť odbornej verejnosti a podnikateľov na výzvy v oblasti duševného vlastníctva v ďalšom desaťročí, na súčasné trendy v obchode s pirátskym a falšovaným tovarom. Aj na možnosti ochrany duševného vlastníctva v podmienkach SR.