Kalvária v Banskej Štiavnici – symbol Veľkej noci v srdci Slovenska

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Banská Štiavnica Kalvária, Sitniansky cyklistický okruh

Kalvária v Banskej Štiavnici je bezpochyby najkrajšia baroková kalvária na Slovensku i v Európe. Je z roku 1751 a kedysi bola významným pútnickým miestom. Dnes plní prevažne rekreačnú, turistickú a náučno-vzdelávaciu funkciu. Spolu s mestom a technickými pamiatky okolia Banskej Štiavnice je od roku 1993 zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Unikátna kalvária v Banskej Štiavnici predstavuje súbor 22 samostatných sakrálnych stavieb. Nachádza sa na kopci Scharffenberg – Ostrý vrch, z ktorého môžete vidieť štiavnickú kalderu – veľký kotol, ktorý vznikol prepadnutím stien sopky. Komplex bol vybudovaný v rokoch 1744 – 1751 v barokovom štýleTunajšia kalvária patrí medzi najkrajšie barokové kalvárie Európy. Je prístupná cez víkendy počas celého roka, v letnej sezóne sú kostolíky a kaplnky otvorené denne. V Dolnom kostole je umiestnená aj zaujímavá expozícia.

Kalvária v Banskej Štiavnici, krížová cesta

Histórické pramene nevysýchajú

Barokovú kalváriu tvoria tri kostoly – Dolný kostol, Stredný – Sväté schody a Horný kostol, devätnásť zastavení (kaplnky) a súsošie Panny Márie. Je nevšedná počtom zastavení (obvykle je ich 14) a tiež svojim príbehom i zasadením do prírody. Iniciátorom jej vybudovania bol jezuita páter František Perger. Postavil ju vďaka darom bohatých ťažiarov, hodnostárov i jednoduchých baníckych rodín. Mecenášov pripomínajú erby na priečeliach jednotlivých zastavení. S výstavbou začali v roku 1745 a dokončená bola po šiestich rokoch. V kaplnkách sa nachádzajú drevené reliéfy s výjavmi z Ježišovho života až po jeho umučenie a zmŕtvychvstanie v barokovom slohu.

Neprehliadnite:
Umelci Tatrám – Kalvária na Peknú vyhliadku

Úspešná obnova pokračuje

Kalvársky fond a s ním všetci priaznivci banskoštiavnickej Kalvárie zažili veľký úspech: nedávno sa podarilo dokončiť hlavnú etapu prác – rekonštrukciu Horného a Dolného kostola a kaplniek. Potrebné terénne práce, chodníky, osvetlenie, zábradlia a vysádzanie stromčekov je zväčša dielo dobrovoľníkov, ktoré bude určite pokračovať aj v nasledujúcom období.

Kalvária v Banskej Štiavnici, krížová cesta

Kalvária v Banskej Štiavnici – miesto oddychu, rozjímania

Vďaka iniciatíve Kalvárskeho fondu, tisícom dobrovoľníkom a mnohých odborníkov, ktorí sa podieľali na doterajšej rekonštrukcii kalvárie, je táto pamiatka pripravená stať sa opäť atraktívnym miestom oddychu, rodinných vychádzok, rozjímania v prírode. Prístupná je (obyčajne počas celého roka) cez víkendy. V hlavnej turistickej sezóne sú kostolíky a kaplnky otvorené denne. V Dolnom kostole zriadili malú expozíciu o histórii i priebehu rekonštrukčných prác.
Ostáva iba veriť, že priania návštevníkov sa čoskoro naplnia a tento historický skvost znova ožije nedočkavými turistami a kvalitnými servisnými službami pre turistov aj v samotnom meste Banská Štiavnica.