Kultúra búra bariéry a pomáha prekonávať nevšímavosť a apatiu. Cestu pochopenia našli v Hlohovci


3301   -   2
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Kultúra naozaj búra bariéry a pomáha prekonávať nevšímavosť a apatiu človeka voči svojmu okoliu

Kultúra búra bariéry. To je základné motto série podujatí v Meste ruží. Mestskému kultúrnemu centru Hlohovec sa podarilo získať – v rámci dotačného mechanizmu Ministerstva kultúry SR – dotáciu na realizáciu projektu Kultúra a umenie ako nástroj inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľstva mesta Hlohovec.

Kultúra naozaj búra bariéry, pomáha prekonávať nevšímavosť a apatiu človeka voči svojmu okoliu. Projekt je zameraný na prekonávanie pocitu nevšímavosti a apatiu prekonávať aspoň v takom rozsahu, ako sa len dá. Na prvý pohľad sa môže zdať, že projekt prezentuje často také stránky života, ktoré azda nechceme vidieť. Možno nie sú na prvý pohľad ľúbivé, sú však tu a sú súčasťou našej spoločnosti. A my ich nemôžeme vytesňovať. Práve naopak. Týmto úsilím sa predchádza nedorozumeniam a prekonávajú stereotypy, o ktorých je dôležité hovoriť a prezentovať ich. Mesto Hlohovec má záujem tiež prispieť k tomu, aby pomohlo majoritnej spoločnosti pochopiť a pracovať s ohrozenými a znevýhodnenými skupinami. A nielen to. Takto sa môžeme navzájom od seba veľa naučiť.

Zámerom projektu je prehĺbenie tolerancie a empatie väčšinovej populácie k marginalizovaným skupinám. Je dôležité, aby sa vytvárali a využívali nástroje na prácu s minoritou v úzkej súvzťažnosti s nástrojmi práce s majoritou. Bohužiaľ, aktuálna pandemická situácia v mnohom zasiahla aj realizáciu tohto projektu. Aj napriek tomu sa usilujeme naplniť základné ciele. Vytvorili sme ponuku kultúrnych podujatí realizovaných znevýhodnenými skupinami alebo s tematikou znevýhodnených skupín.

Neprehliadnite:

Hlohovec prekvapuje svojou históriou a vinohradníctvom

Nezabudnuteľné bolo napríklad vystúpenie nevidiaceho speváka Maroša Banga. Alebo vynikajúce predstavenie jediného mestského komunitného divadla v strednej a východnej Európe, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím. Už 25 rokov prepája Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. Oslovilo predstavením Posolstvo z inej planéty. Rómsku hudbu a tanec priblížilo zoskupenie Ó gadže bašaven a koncert kapely Gypsy jazz SK s Jánom Berkym – Mrenicom ml. Divadelným predstavením Cisárove nové šaty z dielne Nového divadla Nitra s titulkami sme sledovali predstavenie pre nepočujúcich. Divadlo Zrakáč, v ktorom vystupujú nevidiaci alebo slabozrakí herci, nám zasa priblíži v divadelnom predstavení Ste medzi nami túto znevýhodnenú skupinu.

Kultúra naozaj búra bariéry a pomáha prekonávať nevšímavosť a apatiu človeka voči svojmu okoliu

Autorská inscenácia je kolážou na prvý pohľad banálnych životných situácií. Rôzne pohľady na svoje “špecifikulum” sa herci pokúšajú vyjadriť výstupmi inšpirovanými skutočnými udalosťami, no s nadhľadom a humorom. Okrem ponuky kultúrnych podujatí je súčasťou realizácie projektu napríklad aj špeciálna prehliadka Hlohovského zámku v posunkovej reči pre nepočujúcich alebo ponuka Mestskej knižnice v Hlohovci, ktorá zahŕňa nákup audiokníh, špeciálnych časopisov a spoločenských hier pre nevidiacich.

Organizátori sú presvedčení, že výsledkom projektu bude trvalý dialóg, ktorý bude viesť k prehĺbeniu porozumenia a tolerancie. Projekt Kultúra a umenie ako nástroj inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľstva mesta Hlohovec hovorí o vnímavosti. Ale aj o otvorenosti a možno aj o odvahe. Odvahe vidieť v človeku so zdravotným či sociálnym znevýhodnením, alebo v človeku s inou farbou pleti, nie iba inakosť a to, že je iný ako ja. Ale vidieť v každom inom jednotlivcovi veľkú energiu, špeciálne schopnosti a zručnosti a predovšetkým silu – prekonávať svoju inakosť. 

www.hlohovec.sk