Spomienkové podujatie k 75.výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. K silnému mierovému posolstvu sa môžete pripojiť aj vy.


5104   -   2
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Spomienkové podujatie k 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe

Múzeum Slovenského národného povstania si výročie ukončenia 2.svetovej vojny pripomenie zapálením 75 sviečok za obete vojny. Samotný akt začne 8. mája, symbolicky o 23.01 v Pietnej sieni Pamätníka SNP. Aktu sa môže zúčastniť aj verejnosť za dodržania hygienických opatrení. Sviečku za obete vojny však môžete symbolicky zapáliť aj doma vo svojom okne.

Spomienkové podujatie k 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe

Toto je začiatok dokumentu (Zdroj: Wikipedia), ktorý znamenal konečnú kapituláciu nacistických ozbrojených síl a tým aj koniec 2. svetovej vojny v Európe. Stalo sa tak 8. mája 1945 tesne pred polnocou berlínskeho času. Podpisom bezpodmienečnej kapitulácie sa zavŕšil proces nemeckých kapitulačných aktov na európskych bojiskách.

Neprehliadnite:
O život v mieri sa treba denne usilovať

Nemecké vojská najskôr kapitulovali v Taliansku, kde tento akt nadobudol právoplatnosť už 2. mája a potom na západnom fronte s platnosťou od 4. mája. Bezpodmienečná kapitulácia nemeckých vojsk bola po prvýkrát podpísaná v hlavnom stane veliteľa angloamerických vojsk generála Einsenhowera v Remeši 7. mája 1945 o 2.40 hodine s účinnosťou 8. mája 1945 o 23.01 hodine. Sovietske vedenie považovalo tento krok za predbežný, pretože sa uskutočnil bez účasti ich oficiálneho zastúpenia. Definitívne teda došlo k podpisu bezpodmienečnej kapitulácie 8. mája v Berlíne.

Spomienkové podujatie k 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny v Európe

V tento deň oslavujú koniec 2. svetovej vojny skoro všetky krajiny Európy. Okrem Ruska, ktoré je nástupníckym štátom bývalého Sovietskeho zväzu. Táto disproporcia je však pochopiteľná. Ako už bolo spomenuté, bezpodmienečná kapitulácia nemeckých ozbrojených síl bola podpísaná tesne pred polnocou 8. mája 1945. Časový posun však spôsobil, že v Moskve v tomto čase bol už 9. máj. Dnešných 75 sviečok je veľmi symbolické gesto pre celú Európu.

Ilustračné foto: Shutterstock
www.muzeumsnp.sk