Jarné stretnutia s hudbou. Na online koncertoch sa predstaví Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor


3430   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Slovenská filharmónia online

Dve špičkové slovenské umelecké telesá Slovenská filharmónia (SF) a Slovenský filharmonický zbor (SFZ) prispievajú k pestrosti jarných farieb a tónov v Bratislave. Pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina zaznie v piatok online koncert SF. Sólistkou večera bude slovenská klaviristka Jordana Palovičová. Zaznejú diela Antonína Dvořáka, Jána Cikkera a Alexandra Glazunova. Špičkové interpretačné umenie filharmonikov doplní v nedeľu popoludní Slovenský filharmonický zbor (SFZ). Keďže k tomuto ročnému obdobiu neodmysliteľne patrí aj stretnutie s hudbou, na jarné pohladenie duše pozývame všetkých milovníkov vznešených tónov…

SF šéfdirigent Daniel RaiskinŠéfdirigent Slovenskej filharmónie Daniel Raiskin

Piatkový hudobný večer otvorí koncertná predohra op. 62 Můj domov Antonína Dvořáka, ktorá je súčasťou scénickej hudby. Skladateľ ju skomponoval na žiadosť Dočasného divadla (Prozatimního divadla, predchodcu Národného divadla v Prahe) ku hre Františka Ferdinanda Śamberka Josef Kajetán Tyl.
Nasledovať bude brilantné Concertino pre klavír a orchester op. 20 Jána Cikkera z roku 1942, ktorým si pripomíname 110. výročie od narodenia skladateľa. Sólový part, plný náročných rytmických pasáží a tém inšpirovaných slovenským folklórom, zaznie v interpretácii Jordany Palovičovej, prominentnej interpretky Cikkerových klavírnych diel, za čo jej bola v roku 2016 udelená Cena Jána Cikkera.

Slovenská a svetová

Významná slovenská interpretka Jordana Palovičová sa zúčastnila nahrávky Cikkerových diel pod názvom Komorné a koncertantné diela, ktorá vznikla pri príležitosti jeho storočnice. Ako sólová a komorná hráčka sa predstavila na mnohých festivaloch a ako sólistka spolupracuje s poprednými slovenskými a zahraničnými orchestrami. Súčasne pôsobí ako docentka na Katedre klávesových nástrojov a cirkevnej hudby HTF VŠMU v Bratislave.
Z deviatich symfónii petrohradského rodáka Alexandra Glazunova zaznie na záver programu Symfónia č. 1 E dur „Slovanská“ op. 5 z roku 1881, ktorú skomponoval skladateľ už ako 16-ročný.

Jordana Palovičová

Slovenská filharmónia – priamy online prenos môžete sledovať na stream.filharmonia.sk v piatok 23. apríla o 19.00 h.

Neprehliadnite:
Pozerať, počúvať, objavovať!
Bratislava pripomína hodnoty a emócie svojich návštevníkov

Nedeľné popoludnie so Slovenským filharmonickým zborom

V nedeľu 25. apríla sa uskutoční a cappella koncert Slovenského filharmonického zboru (SFZ) pod taktovkou zbormajstra Jozefa Chabroňa. Na úvod programu zaznie výber z kľúčového diela svetovej zborovej tvorby Celonočné bdenie op. 37 Sergeja Rachmaninova. Dielo vzniklo v priebehu  pár týždňov a premiéra sa konala v predveľkonočnom období 10. marca 1915  na pozadí búrlivých politických zmien a počiatkov prvej svetovej vojny. Skladá sa z pätnástich spevov, večerných a ranných modlitieb sviatočných dní ortodoxnej cirkvi. Slovenský filharmonický zbor uviedol Rachmaninovov opus na domácich i zahraničných koncertných pódiách (Paríž, Praha, Palermo, Hamburg, Brno…) a jeho krásu zvečnil na nahrávke propagačného CD. 

SFZ Slovenský filharmonický zbor, dirigent Jozef Chabroň

Španielske hudobné motívy

Medzi obľúbených súčasných tvorcov svetovej zborovej literatúry patrí španielsky skladateľ a dirigent Javier Busto. Z jeho zborovej tvorby zaznie O magnum mysterium.  Nasledovať bude dielo slovenského skladateľa Lukáša Borzíka, čerstvého držiteľa ocenenia Radio Head Awards 2020 v kategórii klasická hudba. SFZ má naštudovanú trojicu jeho skladieb na texty stredovekých sentencií pod názvom Sapientia Aeterna  – Večná múdrosť. Dramaturgiu večera SFZ uzavrie kantáta pre miešaný zbor na poéziu Arsenija Tarkovského Epigrafy od Jevgenija Iršaia. Rodák z Petrohradu žije a pôsobí na Slovensku a skladba je do programu zaradená pri príležitosti skladateľovho životného jubilea.

Priamy prenos z Koncertnej siene môžete sledovať na stream.filharmonia.sk v nedeľu 25.apríla o 16.00 h.

Text: Martina Tolstova, Slovenská filharmónia
Foto: Peter Brenkus, Ivona Orešková
Medzitulky: redakcia