O život v mieri sa treba denne usilovať. Slovensko si dôstojne pripomenie 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny.


9173   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Slovensko si dôstojne pripomenie 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny

Z iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej prijala vláda SR Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia II. svetovej vojny. Jeden z najvýznamnejších medzníkov našich dejín si pripomenieme spomienkovými a kultúrnymi aktivitami, ako aj zveľadením pamätných miest.

Slovensko si dôstojne pripomenie 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny

Po vlaňajších okrúhlych výročiach Nežnej revolúcie a Slovenského národného povstania si Slovensko tohto roku pripomenie 75 rokov od ukončenia II. svetovej vojny. Vláda SR v tejto súvislosti schválila iniciatívny materiál z podnetu Ministerstva kultúry SR „Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny“. Návrh obsahuje kalendárium aktivít a podujatí pre dôstojné pripomenutie si tohto historického míľnika.

Slovensko si dôstojne pripomenie 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny

Foto zdroj: www.sprayedout.com

„75. výročie II. svetovej vojny bude rámcom pre spomienkové a vedecké aktivity, vznik nových audiovizuálnych diel, či nové výstavné a vzdelávacie projekty. Zároveň bude príležitosťou na zveľadenie vojnových pamätníkov. Kľúčovým poslaním všetkých aktivít bude v konečnom dôsledku uctiť si pamiatku všetkých obetí II. svetovej vojny. Opätovne odsúdiť nenávistnú ideológiu, ktorá sa snažila zničiť európsku civilizáciu,“ uviedla ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.

Neprehliadnite: Slovenská história vo virtuálnom priestore

Najväčším spoločenským podujatím budú Celoslovenské oslavy 75. výročia druhej svetovej vojny, ktoré sa uskutočnia 8. mája 2020 v Liptovskom Mikuláši. Účastníci sa môžu tešiť na slávnostné zhromaždenie za účasti najvyšších ústavných činiteľov, ako aj na pestrý kultúrny program. Okrem toho sú počas roka v pláne domáce a zahraničné výstavy, premiéry filmov s tematikou II. svetovej vojny. Koncerty, divadelné inscenácie, ale aj diskusné večery a konferencie.

V rokoch 2020 – 2021 bude komplexne obnovený vojenský cintorín s pamätníkom Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši, Pamätník obetí fašizmu v Kremničke, Pamätník SNP Krpáčovo, či pamätníky v Stráňavách a Uhrovci. Celková výška požadovaných finančných prostriedkov na tieto podujatia je 3 434 000 Eur.

Slovensko si dôstojne pripomenie 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny

Foto zdroj: www.sprayedout.com

Pre efektívnu prípravu jednotlivých podujatí Ministerstvo kultúry SR zriadilo pracovnú skupinu. Je zložená zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy a ich organizácií. Nechýba napríklad Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Rozhlas a televízia Slovenska a Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Úlohou je koordinácia podporených celoslovenských, regionálnych a miestnych podujatí, najmä preto, aby sa neprekrývali a boli na primeranej umeleckej a spoločenskej úrovni.

Foto: Pixabay
www.culture.gov.sk