O život v mieri sa treba denne usilovať. Slovensko si dôstojne pripomenie 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny.


1689   -   0
Share:
Slovensko si dôstojne pripomenie 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny

Z iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej prijala vláda SR Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia II. svetovej vojny. Jeden z najvýznamnejších medzníkov našich dejín si pripomenieme spomienkovými a kultúrnymi aktivitami, ako aj zveľadením pamätných miest.

Slovensko si dôstojne pripomenie 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny

Po vlaňajších okrúhlych výročiach Nežnej revolúcie a Slovenského národného povstania si Slovensko tohto roku pripomenie 75 rokov od ukončenia II. svetovej vojny. Vláda SR v tejto súvislosti schválila iniciatívny materiál z podnetu Ministerstva kultúry SR „Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny“. Návrh obsahuje kalendárium aktivít a podujatí pre dôstojné pripomenutie si tohto historického míľnika.

Slovensko si dôstojne pripomenie 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny

 „75. výročie II. svetovej vojny bude rámcom pre spomienkové a vedecké aktivity, vznik nových audiovizuálnych diel, či nové výstavné a vzdelávacie projekty. Zároveň bude príležitosťou na zveľadenie vojnových pamätníkov. Kľúčovým poslaním všetkých aktivít bude v konečnom dôsledku uctiť si pamiatku všetkých obetí II. svetovej vojny. Opätovne odsúdiť nenávistnú ideológiu, ktorá sa snažila zničiť európsku civilizáciu,“ uviedla ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.

Neprehliadnite: Slovenská história vo virtuálnom priestore

Najväčším spoločenským podujatím budú Celoslovenské oslavy 75. výročia druhej svetovej vojny, ktoré sa uskutočnia 8. mája 2020 v Liptovskom Mikuláši. Účastníci sa môžu tešiť na slávnostné zhromaždenie za účasti najvyšších ústavných činiteľov, ako aj na pestrý kultúrny program. Okrem toho sú počas roka v pláne domáce a zahraničné výstavy, premiéry filmov s tematikou II. svetovej vojny. Koncerty, divadelné inscenácie, ale aj diskusné večery a konferencie.

V rokoch 2020 – 2021 bude komplexne obnovený vojenský cintorín s pamätníkom Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši, Pamätník obetí fašizmu v Kremničke, Pamätník SNP Krpáčovo, či pamätníky v Stráňavách a Uhrovci. Celková výška požadovaných finančných prostriedkov na tieto podujatia je 3 434 000 Eur.

Slovensko si dôstojne pripomenie 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny

Pre efektívnu prípravu jednotlivých podujatí Ministerstvo kultúry SR zriadilo pracovnú skupinu. Je zložená zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy a ich organizácií. Nechýba napríklad Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Rozhlas a televízia Slovenska a Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Úlohou je koordinácia podporených celoslovenských, regionálnych a miestnych podujatí, najmä preto, aby sa neprekrývali a boli na primeranej umeleckej a spoločenskej úrovni.

Foto: Pixabay
www.culture.gov.sk