Výstava Juraja Kollára Prízemie v Galérii Jána Koniarka


4141   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Juraj Kollár Prízemie

Galéria Jána Koniarka v Trnave predstavuje až do 24. marca 2019 autorskú výstavu Juraja Kollára (nar. 1981), jedného z najosobitejších predstaviteľov súčasnej mladej slovenskej maľby. Na veľkoformátových obrazoch z posledných rokov zachytáva kontinuitu obsahu a dynamiku premeny formálneho prejavu. Na nedeľu (10. marca) o 15. hodine nachystala galéria k výstave komentovanú prehliadku.

Mladý aktívny maliar Juraj Kollár sa v dielach vystavených v Galérii Jána Koniarka v Trnave predstavuje predovšetkým veľkoformátovými maľbami, ktoré vytvoril v posledných rokoch. „Pre Kollára je charakteristický pohyb viacerými smermi, ale zároveň aj vyhranený – sofistikovaný maliarsky koncept, v ktorom všetko so všetkým súvisí. Je svojho druhu solitér. Nedotkol sa ho obľúbený trend popovej ironizácie a gýčového sarkazmu súčasnej maľby, je mu cudzia aj prvoplánová sociálna angažovanosť, či posadnutosť predvádzaním vlastného ega. Je to dôsledkom jeho zdanlivej „nenápadnosti“ a introvertnej povahy? Alebo skôr do seba sústredenej vnútornej tvrdohlavosti a uvzatosti, s akou kráča za svojimi cieľmi, za tou svojou predstavou maľby? Maľba a maliarstvo je jeho životom, splynutím s ním, ba možno povedať, že je mentálnym a fyzickým spôsobom jeho existencie, ktorú doň – mentálne i fyzicky – vkladá. Ide mu totiž hlavne o prieskum možností, ktoré mu maliarstvo ako také dáva, nielen čo sa týka zobrazenia samotného predmetu, jeho prenosu na plátno, do iného jazyka, ale predovšetkým subjektívneho vnímania akoby z jedného pevného bodu – z „prízemia“, z ktorého sa na svet díva…“ predstavuje osobitosť autora a jeho tvorby Katarína Bajcurová, kurátorka výstavy. Obrazy, ktoré Kollár na výstave predstavuje, sú z dvoch typologických skupín: sú to skladané obrazy (krajiny videné cez sklobetónové steny) a abstraktné kompozície. „Pri prvej skupine využíva celú škálu zobrazení od hyperrealizmu až po zovšeobecnenie motívu do abstraktnej siete. Najnovšie k dosiahnutiu ilúzie priehľadu autor využíva dokonca rozmanité súčiastky, objekty, stavebniny, ktorými „maľuje“. Tak pôvodne dvojdimenzionálne kompozície nadobúdajú novú priestorovosť. Kontrapunktom k týmto „ilúziám“ je druhá skupina – abstraktné maľby.“ Snaží sa zorientovať diváka v procese osobitej Kollárovej tvorby Katarína Bajcurová a na záver dodáva: „Maliarov pohyb medzi týmito dvomi polohami, ktoré by sme zjednodušene mohli označiť binárnymi pojmami: predmetné – nepredmetné, realistické – abstraktné, zobrazujúce – nezobrazujúce, je celkom prirodzený, ba dalo by sa povedať, že až maliarsky bytostný.“

Bude vás zaujímať: Nové aktivity Galérie Jána Koniarka

Juraj Kollár Prízemie

Záujemcovia sa môžu so zaujímavým dielom Juraja Kollára bližšie zoznámiť aj na komentovanej prehliadke, ktorá sa v galérii uskutoční 10. marca o 15. hodine.

Zdroj: GJK
www.gjk.sk