Na minútku do Podtatranského múzea v Poprade: Šulchan Aruch – „záhadná kniha“ vydáva tajomstvá


3143   -   1
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Podtatranské múzeum vyhlásilo súťaž – Hrajme sa s históriou – regionálne dejiny, výlet

Začiatkom roku 1981 získala knižnica Podtatranského múzea v Poprade vzácny prírastok. Bola to záhadná kniha, ktorá predstavovala staršie hebrejské vydanie časti slávneho právnického diela Šulchan Aruch – Prestretý stôl. Autorom bol palestínsky rabín Joseph Quaro /1488 – 1578/. Informáciu o tomto prírastku publikoval vtedajší historik múzea Ivan Ponduša vo Vlastivednej prílohe Podtatranských novín Ozveny histórie v roku 1981.

Ponduša uvádza, že ide o dielo Prestretý stôl, ktoré je v židovskej obci doteraz uznávané ako právny kódex. Spomínaný exemplár pôvodne štvorzväzkového diela sa obsahovo kryje s jeho druhou časťou, ktorá má názov Joreh Deah Učiteľ poznania. Zároveň je to zatiaľ jediný známy prameň, ktorý podopiera toto konštatovanie. Toto bola však jediná informácia podľa ktorej by sa dalo identifikovať dané dielo. Kniha bola uložená v knižnici Podtatranského múzea v Poprade pod názvom Kniha v hebrejčine, bez ďalších identifikačných údajov. Jej identifikáciu, z knihovníckeho hľadiska, značne sťažovala absencia titulného listu, ktorý je primárnym zdrojom informácií pre popis akéhokoľvek diela ako aj veľmi ťažko čitateľné hebrejské písmo, v ktorom bola kniha napísaná. Tieto skutočnosti boli prekážkou aj pri hľadaní na internete, kde by bolo potrebné nájsť analogické dielo, ktoré by slúžilo na porovnávanie práve s naším exemplárom, čo nás na určitý čas odradilo od ďalšieho skúmania v tejto oblasti.

Neprehliadnite:
Málo známy Gedeon Majunke. Pripomíname si 100. výročie úmrtia tvorcu architektúry Tatier

Nový impulz

Ten prišiel až v roku 2020, keď bola zverejnená informáciu o záhadnej knihe v médiách. Zaujala aj širokú verejnosť a do múzea postupne začali prichádzať čriepky informácií a kontakty na odborníkov, najmä v zahraničí, ktorí sa zaoberajú stredovekou hebrejčinou. K identifikácii diela vo veľkej miere prispel Róbert Bohát, M.Ed., ktorý pôsobí ako doktorand na Ústave českého národného korpusu Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a zameriava sa na matematickú a kognitívnu lingvistiku zo semitských jazykov a tiež na prekladateľskú činnosť z hebrejčiny a arabčiny. Na základe prvého zachovaného listu diela, ktorý určil ako vydavateľský úvod z roku 5558, teda Anno Mundi 5558 podľa hebrejského kalendára zodpovedajúci rokom 1797-1798 nášho letopočtu, sme získali údaj o vročení. Potvrdil tiež, už skoršie určenie, že ide o dielo Šulchan Aruch, o časť s názvom Joreh Deah, (zákony kašrutu, rodinné zákony atď.) od rabína Josefa Kara. Vydavateľom knihy je pravdepodobne Meir Obornik, tlačiar a vydavateľ pôsobiaci vo Viedni v rokoch 1792 – 1806.

Podtatranské múzeum v Poprade

Podtatranské múzeum v Poprade: záhadná kniha Šulchan Aruch – Prestretý stôl; vzácny čriepok v mozaike

Vzácna mozaika poskladala vzácne dielo

Takto do našej mozaiky pribudlo opäť niekoľko kamienkov. Nakoľko kniha je značne poškodená, bolo naším cieľom získať prostriedky na jej reštaurovanie. Pre vypracovanie reštaurátorského zámeru, bolo dôležité nielen identifikovať knihu, ale aj získať analogický exemplár na porovnanie s našou tlačou.
No a práve túto chýbajúcu časť skladačky doplnil p. Slavomír Čéplő, čím sa nadobudlio v digitálnej verzii dielo potrebné na porovnanie. A na veľké prekvapenie sa zistilo, že ide presne o našu záhadnú knihu.

Text a foto: Mgr. Jana Kušniráková, Mgr. Pavol Minarčák, PhD.
Viac na: www.muzeumpp.sk