Hora | Hruda | Žena – sonda do prírody i postavenia ženy v spoločnosti v Podtatranskom múzeu

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Na vichodze vešelo

Výstavný projekt Hora | Hruda | Žena je zameraný na prezentáciu predmetov zo zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade – fondu umenia, etnológie, histórie a fotoarchívu. Tematicky je zameraný na tatranskú a podtatranskú oblasť, životné a kultúrno-spoločenské prostredie, dedinský život, poľnohospodárstvo a vzťah človeka – ženy žijúcej a pracujúcej v tomto prostredí.

V centre pozornosti je žena, jej úloha a postavenie v spoločnosti v ľudovej kultúre. Projekt je zameraný na život ženy horskej a podhorskej oblasti v minulosti, ženy žijúcej v týchto drsných zemepisných podmienkach, ktorá je spätá s týmto špecifickým prostredím.  

HORA| odkazuje na špecifické územie, horskú a podhorskú oblasť, prírodné prostredie, Vysoké a Nízke Tatry 

HRUDA| odkazuje na zem, domovinu a poľnohospodársky život podtatranského človeka–ženy; dedinský život a rola ženy v tomto prostredí

ŽENA| životné etapy ženy – dieťa, deva, zrelá žena, obdobie staroby; žena matka, udržiavateľka rodiny, potomstva a ohňa.

Výstava Hora hruda žena v Podtatrankom múzeu v Poprade sonda do života a prírody

 

Neprehliadnite:
Málo známy Gedeon Majunke.
Pripomíname si 100. výročie úmrtia tvorcu architektúry Tatier

STÁLE EXPOZÍCIE

Poprad a okolie v zrkadle vekov

Informácie o spoločenskom, politickom, hospodárskom, duchovnom, kultúrnom živote a prírodnom prostredí mesta Poprad a okolia od praveku po súčasnosť.
Podtatranské múzeum v Poprade – pobočka Spišská Sobota

Cechy a remeslá na hornom Spiši

Prezentuje zbierky cechového charakteru (vývesné štíty, cechové truhlice, listiny, pečatidlá) i samostatné výrobky remeselníkov.

Meštianske bývanie

Expozícia prezentuje pracovňu (prezidentský salónik), spálňu, bytové a odevné doplnky meštianskej rodiny.

Vznešenosť a pokora

Predstavuje verejnosti sakrálne historicko-umelecké pamiatky zo 17.-19. storočia, ktoré tvorili súčasť interiérov niektorých spišských kostolov.

Osobnosti Spišskej Soboty

Stála výstava predstavuje významné osobnosti, ktoré pochádzali, žili a tvorili v Spišskej Sobote.

Výstava Hora | Hruda | Žena i ďalší program Podtatranského múzea v Poprade je závislý od aktuálnej epidemiologickej situácie, uznesenia Vlády SR a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Viac na:
sekretariat@muzeumpp.sk 
www.muzeumpp.sk