Leonardo da Vinci – Stroje a iné vynálezy i Posledná večera geniálneho majstra z Vinci


5710   -   3
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Leonardo Da Vinci, dvojvýtava v Tatranskej galérii

Stroje a iné vynálezy i Posledná večera majstra a génia z Vinci je neodolateľná pozvánka pod malebné Tatry. Tatranská galéria po dlhšom nútenom odmlčaní pripravila pre svojich návštevníkov jedinečnú dvojvýstavu venovanú všestrannému umelcovi a géniovi renesančného obdobia Leonardovi da Vinci. Jeho tvorba napoznala hranice a ovplyvnila mysliteľov i umelcov po všetky nasledujúce generácie. A ovplyvňuje de facto až do súčanosti.

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) je považovaný za najväčšieho génia v dejinách ľudstva. Ako predstaviteľ renesancie bol nielen maliarom či sochárom, ale aj architektom, filozofom, hudobníkom, básnikom, bádateľom, matematikom, mechanikom, fyzikom, vynálezcom, geológom, ilustrátorom i odborníkom na anatómiu. Zanechal nám viac než 7 000 strán náčrtov a poznámok, ktoré písal netradične – zrkadlovým písmom (prečítať sa dá s použitím zrkadla). Jeho maľby, ako Mona Líza, Posledná večera, Madona v skalách alebo kresba Vitruviánsky muž, sa vo všeobecnosti považujú za najvýraznejšie diela všetkých čias. Venoval sa i navrhovaniu a konštruovaniu rôznych, na svoju dobu prevratných, vynálezov ako bola helikoptéra, lietajúce stroje, padák, ponorka, potápačský oblek, alebo tank poháňaný ľudskou silou, katapult, delá,

Renesančný génius na Slovensku

Interaktívna, edukatívna, ale aj umelecky pôsobivá výstava, zorganizovaná v spolupráci so zahraničnými partnermi, predstavuje detailné kópie 40 najznámejších vynálezov a rôznych malieb majstra Leonarda. Priblížime takmer kompletné dielo tohto renesančného génia. Štyridsať detailných kópií vynálezov, podľa pôvodných Leonardových návrhov, vyrobili renomovaní talianski majstri. Návštevníci sa môžu tešiť na model predchodcu automobilu, zrkadlovú sieň, pohyblivú obliehaciu vežu, padák, katapult, perpetuum mobile, ornitoptéru alebo loď s pedálmi. Viaceré modely bude možné vyskúšať. Vynálezy budú doplnené kvalitnými kópiami (1:1) jeho najvýznamnejších diel ako je napríklad Dáma s hranostajom, Mona Líza, Madona s karafiátom, Madona Benois, Madona v jaskyni, Madona Litta či Ján Krstiteľ.

Umenie a fortieľ majstra v starostlivých slovenských rukách

Leonardo da Vinci – Stroje a iné vynálezy i Posledná večera geniálneho majstra z Vinci

Leonardo da Vinci – Stroje a iné vynálezy i Posledná večera geniálneho majstra z Vinci – unikátne posolstvo

Leonardova tvorba sa stala inšpiráciou pre mnohých umelcov. Dielu Posledná večera sa už takmer štyri desaťročia venuje ocenený slovenský reštaurátor a umelec Stanislav Lajda (1959). Druhá výstava od tohto umelca je venovaná Leonardovej Poslednej večeri. Ocenený slovenský reštaurátor a umelec takmer štyridsať rokov štúdoval Leonardovu Poslednú večeru. Po viac ako desaťročných prípravách dopodrobna predstaví S. Lajda prostredníctvom olejomalieb v mierke 1:1 jedno z najreprodukovanejších diel svetového umenia a jeho detaily. Rekonštrukciu Poslednej večere autor výstavy vytvoril v rokoch 2008 – 2019 v merítku 2,585 krát menšom.

Neprehliadnite:
Na hranici národného parku sa usadili Včely raja. Budú zabávať, vzdelávať i liečiť… aj vás

Umenie možného a nemožného

Zámerom rekonštrukcie nebolo napodobniť techniku maľby, no výlučne dokázať, že rekonštrukcia – aj tak značne zničeného obrazu – je ešte stále možná. Nápomocné mu pri jeho zámere boli nielen skúsenosti reštaurátora, ale najmä dlhoročné štúdium Leonardovho diela, dobových kópií, diel jeho predchodcov i nasledovníkov, ako aj schopnosť nepodceniť ani najmenšie dochované detaily. Súčasne s prácou na rekonštrukcii písal Lajda prvú slovenskú monografiu o živote majstra a jeho vrcholného diela pod názvom Posledná večera Leonarda z Vinci. Obe práce načasoval k 500-stému výročiu Leonardovho úmrtia.

Nevšedný zážitok na dosah

Atmosféru a zážitok z oboch výstav doplnia rôzne písomnosti, denníkové záznamy a veľkoplošné premietanie viacerých dokumentov o majstrovi. Výstavy sú rovnako vhodné pre rodiny s deťmi, ako aj milovníkov vynálezov, či dobrého umenia. Tento rozsiahly projekt dozaista obnoví túžbu po kráse, vzdelaní, bádaní (živom estetickom zážitku – nie online) a vytrhne nás z dlhodobej uzavretosti a letargie, ktorá v posledných týždňoch a mesiacoch ovládla celú našu spoločnosť.

Aktuálna výstava Stroje a iné vynálezy i Posledná večera majstra a génia z Vinci sa realizuje pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského, PhD.
Autorská koncepcia a kurátori výstav: PaedDr. Anna Ondrušeková, Krzysztof Wysocki
Tatranská galéria v Poprade je aktuálne plná nápadov geniálneho majstra Leonarda od 11. 6. do 30. 9. 2021.
Nebojte sa umenia!

Text a foto: Tatranská galéria a archív pixabay
Viac na: www.tatragaleria.sk