Vodné splavy na rieke Ondava prinesú nové vodácke dobrodružstvá. Neviete sa dočkať?

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Vodné splavy na rieke Ondava prinesú nové vodácke dobrodružstvá. Neviete sa dočkať? Turistika

Vodné splavy na rieke Ondava znova ožívajú. Život obyvateľov obce Moravany bol už v minulosti výrazne spätý s riekami. O tom svedčí aj erb obce – v červenom štíte na modrej zvlnenej hladine strieborný obrátený čln. V ňom vzadu sediaci strieborný muž v klobúku so zlatým, do vody vnoreným veslom. Ešte koncom 19. storočia rieka Ondava tiekla v bezprostrednej blízkosti obce a sútok Ondavy s Topľou bol pri terajšej miestnej časti obce Lučkovce. V súčasnosti rieka ponúka možnosti kúpania, splavovania, ale aj cykloturistiky, a to po ochranných hrádzach po obidvoch brehoch.

Cieľom projektu je rozvoj vodnej turistiky na rieke Ondava spojenej so zhodnocovaním prírodného bohatstva dolného Zemplína s osobitným zreteľom na ekológiu, šport a relax. Vodná turistika bola zaradená k štyrom nosným formám cestovného ruchu, ktoré mali budovať a posilňovať obraz kraja. Táto forma turistiky pritom ponúka účastníkom bohaté zážitky nielen zo samotného splavovania, ale umožňuje im tiež spoznávať prírodu, pozorovať flóru a faunu pozdĺž celého splavovaného toku rieky. S narastajúcim záujmom o danú formu turistiky sa vytvoria predpoklady aj pre ekonomický rozvoj územia a možno očakávať zvýšený záujem o spoluprácu zo strany subjektov poskytujúcich služby.

Splavovanie rieky Ondava KSK

Splavovanie rieky Ondava

Neprehliadnite:
Okolie rieky Tisa – neobjavená horúca oblasť prihraničného päťboja plná chutí a vôní

Nové dobrodružstvá čakajú…

…na všetkých, ktorí sa neboja zamočiť. Rieka Ondava sa vďaka novému projektu Terra Incognita mení na jedno veľké športovisko. Hlavným zámerom projektu je turistický produkt – Po vode za poznaním. Ponúka štyri varianty: Krátke splavy, trvajúce niekoľko hodín až pol dňa, Stredný splav, na ktorom strávite celý deň a Dlhý splav, počas ktorého si vodu užijete plné dva dni a bude spojený aj s prenocovaním pod stanom. Splavovanie prebehne pod odborným dohľadom skúseného tímu. Ten bude pozostávať z vodáckych inštruktorov, zdravotníka a biológa.

Splavovanie rieky Ondava

Splavovanie rieky Ondava začína…

Budete v bezpečných vlnách a v dobrých rukách

Vodácky inštruktor poskytne potrebné vstupné inštrukcie o technike pádlovania/veslovania, o správaní sa na vode a bezpečnostných pravidlách a zásadách. Zdravotník bude počas výletu dbať na vaše fyzické pohodlie a biológ vám poskytne informácie o flóre a faune po celej dĺžke splavu.

Celá paráda Vodné splavy na rieke Ondava – bude mať premiéru 15. júna 2021

Foto: KOCR Košice Región Turizmus
Viac na: www.kosiceregion.com a na sociálnych sieťach organizácie