Nové aktivity Galérie Jána Koniarka


3266   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Galérie Jána Koniarka

 

V trnavskej Galérii Jána Koniarka v budove Synagógy otvoria 14. 2. 2019 o 18. hodine výstavu mladej nádejnej výtvarníčky Eriky Miklóšovej (35) nazvanú Zátišie s drapériami II. Bude prístupná do 31. marca. Hodinu pred výstavou predstavia práve vydanú publikáciu Synagóga – Centrum súčasného umenia 1995 – 2000 Jany Geržovej, historičky, kritičky a kurátorky.

Zátišie s drapériami II.

Návštevníci Synagógy – Centra súčasného umenia si môžu pozrieť veľmi zaujímavý prístup autorky k spomienkam a príbehom ľudí i jej vlastnej rodiny – príbehy „rozpráva“ cez beztvaré oblečenie, ktoré jej blízky ľudia nosili. Upravuje ich, prekresľuje vytvára kompozície, do ktorých vkladá silnú emotívnu hodnotu.

Erika Miklóšová Zátišie s Drapériami II

Práce výtvarníčky Eriky Miklóšovej odzrkadľujú najmä jej citlivosť a intuitívnosť, ktorú vkladá do jednotlivých malieb či kresieb. Rada sa vyjadruje v cykloch, sériách, kedy opakovane spracováva jeden motív v rôznych verziách. Jej umelecký program sa dotýka tém jej vlastnej identity, domova, minulosti, osobných zážitkov. Na výstave predstavuje sériu drapérií. Autorka je textilom „s pridanou hodnotou – spomienkou na nositeľa“ priam fascinovaná. Vytvára originálne diela, ktoré rešpektujú papier ako projekčné plátno, ktoré sa v priamom dotyku autorkinej ruky mení na výtvarné dielo podčiarkujúc naratívny charakter. Krehkosť materiálu zvýrazňuje kombináciou techník pastelu a akrylu, predstavuje autorku i jej výstavu Alexandra Hollá, kurátorka výstavy a dodáva:

Odev – hlavný námet svojich prác – chápe Miklóšová vo viacerých významových rovinách: považuje ho za materiál, ktorý vznikol s určitým praktickým a estetickým účelom, vyrába sa, kupuje, vyraďuje, druhotne využíva, odkladá na pamiatku, alebo pre ďalšie generácie. Nazerá naň ako na hmotnú vec, ktorá však disponuje aj abstraktnou hodnotou, a tou je práve spomienka, ktorá sa spája s (jej) rodinou, domovom alebo s konkrétnou chvíľou, zážitkom. Šatstvo sa u nej stáva nositeľom hodnoty, odkazu na minulosť či dokonca odkazu na konkrétneho človeka. Autorka tak vytvára imaginárny svet, v ktorom ľudí zastupuje ich oblečenie.“

Neprehliadni: Za rozprávkou do galérie

Synagóga – Centrum súčasného umenia v rokoch 1995 až 2000

Autorka Jana Geržová sa v publikácii dotýka začiatkov trnavskej synagógy a duchovného života židovskej obce až do vypuknutia druhej svetovej vojny, v dôsledku ktorej zostal tento sakrálny priestor po holokauste opustený. Napriek týmto okolnostiam sa duchovný rozmer synagógy nestratil a dodnes spoluvytvára magickú atmosféru miesta. Po roku 1994, keď sa budova po čiastočnej rekonštrukcii otvorila pre širšiu kultúrnu verejnosť. Stala sa centrom súčasného umenia.

Synagóga

Texty, ktoré mapujú nasledujúce výstavy od roku 1995 až do roku 2000, sú tie isté, ako boli napísané v rovnakom čase ako vznikali samotné vystavované diela, odzneli na vernisážach a boli publikované v skladačkách vydaných pri príležitosti jednotlivých výstav.

Úvodnú štúdiu ku knihe píše známa historička umenia, kritička a kurátorka z pozície súčasnosti a je pokusom zaradiť diela, ktoré vstúpili do dejín umenia na Slovensku ako modelové príklady úspešných miestne špecifických inštalácií, do širších súvislostí s dôrazom na analýzu doby, ale aj myšlienkového zázemia, z ktorého diela a ich interpretácie vyrastali.

Foto: GJK