Nové aktivity Galérie Jána Koniarka

Share:
Nové aktivity Galérie Jána Koniarka v Trnave

 

V trnavskej Galérii Jána Koniarka v budove Synagógy otvoria 14. 2. 2019 o 18. hodine výstavu mladej nádejnej výtvarníčky Eriky Miklóšovej (35) nazvanú Zátišie s drapériami II. Bude prístupná do 31. marca. Hodinu pred výstavou predstavia práve vydanú publikáciu Synagóga – Centrum súčasného umenia 1995 – 2000 Jany Geržovej, historičky, kritičky a kurátorky.

Zátišie s drapériami II.
Návštevníci Synagógy – Centra súčasného umenia si môžu pozrieť veľmi zaujímavý prístup autorky k spomienkam a príbehom ľudí i jej vlastnej rodiny – príbehy „rozpráva“ cez beztvaré oblečenie, ktoré jej blízky ľudia nosili. Upravuje ich, prekresľuje vytvára kompozície, do ktorých vkladá silnú emotívnu hodnotu.

Nové aktivity Galérie Jána Koniarka v Trnave, Erika Miklóšová Zátišie s Drapériami II

Práce výtvarníčky Eriky Miklóšovej odzrkadľujú najmä jej citlivosť a intuitívnosť, ktorú vkladá do jednotlivých malieb či kresieb. Rada sa vyjadruje v cykloch, sériách, kedy opakovane spracováva jeden motív v rôznych verziách. Jej umelecký program sa dotýka tém jej vlastnej identity, domova, minulosti, osobných zážitkov. Na výstave predstavuje sériu drapérií. Autorka je textilom „s pridanou hodnotou – spomienkou na nositeľa“ priam fascinovaná. Vytvára originálne diela, ktoré rešpektujú papier ako projekčné plátno, ktoré sa v priamom dotyku autorkinej ruky mení na výtvarné dielo podčiarkujúc naratívny charakter. Krehkosť materiálu zvýrazňuje kombináciou techník pastelu a akrylu, predstavuje autorku i jej výstavu Alexandra Hollá, kurátorka výstavy a dodáva:

Odev – hlavný námet svojich prác – chápe Miklóšová vo viacerých významových rovinách: považuje ho za materiál, ktorý vznikol s určitým praktickým a estetickým účelom, vyrába sa, kupuje, vyraďuje, druhotne využíva, odkladá na pamiatku, alebo pre ďalšie generácie. Nazerá naň ako na hmotnú vec, ktorá však disponuje aj abstraktnou hodnotou, a tou je práve spomienka, ktorá sa spája s (jej) rodinou, domovom alebo s konkrétnou chvíľou, zážitkom. Šatstvo sa u nej stáva nositeľom hodnoty, odkazu na minulosť či dokonca odkazu na konkrétneho človeka. Autorka tak vytvára imaginárny svet, v ktorom ľudí zastupuje ich oblečenie.“

Neprehliadni: Za rozprávkou do galérie

Synagóga – Centrum súčasného umenia v rokoch 1995 až 2000
Autorka Jana Geržová sa v publikácii dotýka začiatkov trnavskej synagógy a duchovného života židovskej obce až do vypuknutia druhej svetovej vojny, v dôsledku ktorej zostal tento sakrálny priestor po holokauste opustený. Napriek týmto okolnostiam sa duchovný rozmer synagógy nestratil a dodnes spoluvytvára magickú atmosféru miesta. Po roku 1994, keď sa budova po čiastočnej rekonštrukcii otvorila pre širšiu kultúrnu verejnosť. Stala sa centrom súčasného umenia.

Nové aktivity Galérie Jána Koniarka v Trnave, Synagóga

Texty, ktoré mapujú nasledujúce výstavy od roku 1995 až do roku 2000, sú tie isté, ako boli napísané v rovnakom čase ako vznikali samotné vystavované diela, odzneli na vernisážach a boli publikované v skladačkách vydaných pri príležitosti jednotlivých výstav.

Úvodnú štúdiu ku knihe píše známa historička umenia, kritička a kurátorka z pozície súčasnosti a je pokusom zaradiť diela, ktoré vstúpili do dejín umenia na Slovensku ako modelové príklady úspešných miestne špecifických inštalácií, do širších súvislostí s dôrazom na analýzu doby, ale aj myšlienkového zázemia, z ktorého diela a ich interpretácie vyrastali.

Foto: GJK

Share: