Rastislav Podoba namaľoval Malý obraz lesa. Aj pre vás však môže byť veľkým osviežením tatranského leta

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
tatranská galéria

Rastislav Podoba a jeho Malý obraz lesa i ďalšie aktuálne maľby z posledných rokov zjednocuje téma lesa a lesnej krajiny. V maľbách umelec interpretuje dostupné digitálne snímky vybraných krajinných celkov. Obraz je priblížením horstiev s evidovanou zmenou morfológie. Vzniká pohľad podobný anonymnej plastickej mape územia, bez určenia lokalít, je však čiastočne rozpoznateľný tektonikou a charakterom konkrétnych pohorí.

V Tatranskej galérii (Vila Flóra v Starom Smokovci) sa striedajú pohľady na veľké krajinné celky s pohľadmi človeka chodiaceho lesom. To dáva možnosť porovnávať a uvedomiť si rozsah a dôsledky nášho pretvárania krajiny a v pozadí pripomína skutočnosť environmentálnych rizík. Striedanie sa foriem farebne diferencovaných škvŕn prináša kontrast susedstva lesov, rúbanísk, pasienkov, vodných nádrží, osídlení, riek. Nikdy však nejde o pasívnu reprezentáciu krajiny. Skôr o aktívnu analýzu aktuálneho stavu lesnej krajiny v médiu maľby. Technológia, proces maľovania, tvorivý vklad diváka, krajina a náš pohľad na ňu – to všetko sú elementy tvoriace jedinečnú výslednú skúsenosť, akú môže poskytnúť iba maľba.

Rastislav Podoba

Rastislav Podoba pozýva na stretnutie s prírodou

Rastislav Podoba (* 11. október 1975, Bánovce nad Bebravou) je slovenský maliar žijúci a tvoriaci v Banskej Bystrici. V rokoch 1990 – 1994 študoval na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, a následne v rokoch 1996 – 2002 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Vladimíra Popoviča a Rudolfa Sikoru. V rokoch 2009 – 2015 absolvoval externé doktorandské štúdium na Katedre maľby Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti pôsobí ako pedagóg.

Neprehliadnite:

Leonardo Da Vinci, dvojvýtava v Tatranskej galériiLeonardo da Vinci – Stroje a iné vynálezy i Posledná večera geniálneho majstra z Vinci

V roku 2008 získal R. Podoba Cenu International Association of Art na VI. Medzinárodnom bienále kresby v Plzni v Česku a v roku 2009 Cenu Martina Benku. V rokoch 2006, 2007 a 2009 bol finalistom VÚB Maľby. Venuje sa predovšetkým médiu maľby.
Organizátorom podujatia jeTatranská galéria v Poprade, Vila Flóra – Starý Smokovec a Mesto Vysoké Tatry.
Návštevníci Vysokých Tatier sa môžu osviežiť vo výstavných preistoroch
do 4. septembra 2022.
Tatranská galéria v Poprade pripravila na júl a august aj ďalší zaujímavý program.
Z ponuky Tatranskej galérie (TG) ešte vyberáme…

… Žiaduce Vedľajšie účinky…

… známeho slovenského umelca Fera Liptáka, rodeného Popradčana, držiteľa mnohých ocenení (napr. dvakrát Český lev), zakladateľa divadla Teatro Tatro. Po dlhom čase sa predstavuje v TG ako maliar, scénograf, ilustrátor a autor vtipných kresieb. Súbežná výstava Vedľajšie účinky potrvá do 4. septembra 2022

Tatranská galéria Poprad, ELEKTRÁREŇ
Hviezdoslavova 341/12, 058 01 Poprad
otváracie hodiny: Po-Pi: 9:00-17:00, So: zatvorené, Ne: 13:00-17:00

Kurátor výstavy: Michal Šedík

Medzititulky: redakcia
Foto: archív

Viac na: www.tatragaleria.sk