Nebojte sa umenia! Tatranská galéria pripravila sondu do umenia na prelome minulých storočí. Aký je svet IZMOV?

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Tatranská Galéria, Svet Izmov

Tatranská galéria v Poprade prichádza opäť s rozsiahlym výstavno – edukatívno – umeleckým podujatím. V rámci projektu Hry s umením 2020 a pod názvom svetIZMOV predstavuje moderné umenie prelomu 19. a 20. storočia.  Programovo sa odpútalo od vysokého akademického štýlu. Aktívne reflektovalo na človeka ako subjekt, na jeho pocity, životné dilemy, rozpory medzi všednou realitou a snom. Týkalo sa to všetkých žánrov umenia výtvarného, literatúry, hudby, divadla, tanca.

Tatranská galéria, Svet Izmov

Umelci vo svete IZMOV

Projektom svetIZMOV s podtitulom umenie neodísť, chce Tatranská galéria v Poprade predstaviť umelecké výpovede umelcov rôznych generácií. Upozorňujú na svoj talent dnes i „včera“ a neodchádzajú napriek tomu, že mnohí tu dnes už, žiaľ, nie sú. Umelcova výpoveď sa i dnes stáva terapiou pre tých, ktorí dielo pochopia. V súčasnej dobe virtuálnej reality a multimediálnej komunikácie však ľuďom – a najmä deťom a mládeži – nestačí na vyvolanie emócií už len pohľad. Potrebný je zážitok. Projekt je dramaturgicky vystavaný práve na vyvolanie umeleckých zážitkov. Ale aj poznania z výstav, komentovaných koncertov, predstavení divadelných a tanečných, besied s autormi a vedcami v oblasti umenia. To spája svetIZMOV.

Tatranská galéria, Izmy a izby

Čo návštevníkov čaká?

Počas takmer 4 mesiacov uvidíte a zažijete:

1. Výstavy: Slovenskí a európski umelci 20.storočia z depozitov galérií, inšpirovaní svetom IZMOV (A.Hudeček, J. Collinásy, M.Tillner…), Interaktívna výstava IZMY a IZBY v spolupráci s Bibianou v Bratislave, Paul Gauguin Drevoryty a drevorezy zo zbierok ŠG v Prešove, ukážky tvorby Dalího, Dufyho…

2. Koncert hudobného skladateľa Clauda Debussyho (1862 – 1918): Skice Debussyho Hry vĺn, interpréti Trio Sen Tegmento

3. Divadelné predstavenie: Samuel Beckett Sólo, Divadlo Kontra Spišská Nová Ves

4. Literatúra: beseda o knihe Guillaume Apollinaire Nechce sa mi pracovať za účasti prekladateľa a básnika Ľubomíra Feldeka

5. Prednáška prof. prof.Vladimír Šlapeta FA ČVUT Brno (IZMY v európskom výtvarnom umení)

6. Celoslovenská súťaž stredných škôl Módne inšpirácie s tematikou svetIZMOV

Tatranská galéria, Paul Gauguin

Zámerom organizátorov Tatranskej galérie je, aby tento projekt navštevovali rodiny s deťmi, skupiny žiakov a študentov. Pre všetky vekové a sociálne kategórie pripravujeme zaujímavé workshopy, premietania filmov, komentované prehliadky, prednášky, besedy…a majú tak možnosť stráviť u nás hravé a poučné chvíle. O konkrétnych termínoch jednotlivých podujatí vás bude Tatranská galéria postupne informovať. Prvé z podujatí sa začína 22.júla o 17. hodine.

www.tatragaleria.sk