Na minútku do múzea – téma: botanika… a potom na výlet do prírody za krehkými darmi prírody


2519   -   2
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
ľan siaty

Botanika nás učí poznávať krehkých a často dobre skrytých a nenápadných spoločníkov pri našich potulkách prírodou. Múdra príroda má všetko dobre premyslené. Celé tisícročia múdro učí a odovzáva poznatky ďalej. Takto je zabezpečený kolobeh aj v ľudskom spoločenstve, keď – vďaka prírode – načerpávame silu a aj potrebné skúsenosti. A posúvame ich ďalej; ako napríklad na aktuálnej výstave v Podtatranskom múzeu. Svoje vedomosti z oblasti botaniky a teoretické znalosti si môžete overiť následne aj priamo v teréne pri najbližšom výlete.

Keď minútová návšteva nestačí…

Verejnosť vníma ľan (rod Linum) najmä na základe starej kultúrnej rastliny – ľanu siateho, ktorý sa na Slovensku pestuje ako textilná plodina a olejnina. Súčasťou slovenskej flóry je však hlavne niekoľko divorastúcich ľanov, ktoré sa vyskytujú roztrúsene na rôznych biotopoch od nížin po vysokohorské prostredie. V širšom regióne Tatier a Spiša rastú štyria zástupcovia rodu, vrátane ľanu žltého (vedecké meno Linum flavum L.). Táto nevysoká trváca bylina (15–50 cm) s rozkonáreným a zdrevnateným podzemkom má priamu stonku, ktorá je zakončená nápadnou žltou korunou. Kvitne od júna do augusta. Druh obľubuje suché pasienky, výslnné a kamenisté svahy, nevyhýba sa však ani lesostepným spoločenstvám. Mnohé lokality sú sústredené na karbonátové podložie (vápence, dolomity).

Ľan žltý (Linum Flavum) Z Dreveníka (Spišské Podhradie), Foto M. Slezák, lexikon, enviro

Ľan žltý (Linum Flavum) Z Dreveníka (Spišské Podhradie), Foto M. Slezák,

Neprehliadnite:
Na minútku do múzea:
Medaila, ktorá pripomína prvú návštevu pápeža Jána Pavla II. na Slovensku

Vzácne lokality, vzácne zbierky

Zo Spiša je známych niekoľko historických a recentných údajov, ktoré sú súborne spracované v treťom zväzku monografickej edície Flóra Slovenska. V zbierkovom fonde botaniky Podtatranského múzea v Poprade je ľan žltý dokladovaný aj zberom Viktora Greschika (1862 – 1946) zo Spišského Podhradia, Dreveníka (orig. „Sz. Váralja, Drevenyik, 15. Juli 1883“). Herbárovú položku tvoria dve olistené a kvitnúce stonky, ktoré sú prilepené na podkladovom papieri. V príslušnej lokalite neďaleko Spišského hradu rastie druh aj v súčasnosti.

Herbárová Položka ľanu žltého Zo Zbierky V. Greschika, leikon, enviro

Herbárová Položka ľanu žltého Zo Zbierky V. Greschika

Príspevok vznikol ako súčasť riešenia projektu Rastlina mnohých podôb alebo tradično-netradičný pohľad na ľan (1. etapa, výskumná časť), ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Odborný text a foto: Ing. Michal Slezák, PhD., kurátor herbárovej zbierky, Podtatranské múzeum v Poprade
Medzititulky: redakcia
Úvodné foto: pixabay

Viac na:
www.muzeumpp.sk

www.facebook.com/podtatranskemuzeum/