Snívajte svoj Hodvábny sen ako chvejivé a takmer efemérne gesto na výstave v Galérii Danubiana

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Hodvábny sen

Hodvábny sen vzniká ako perokresba, akvarel a tempera. Autorka týchto krehkých umeleckých výpovedí – akademická maliarka Jana Kiselová-Siteková – sa narodila 24. mája 1942 v Prešove. V roku 1967 absolvovala VŠVU v Bratislave na oddelení voľnej grafiky u profesora Vincenta Hložníka. Venuje sa grafickej tvorbe a knižnej ilustrácii. Vo voľnej grafickej tvorbe aplikuje klasické techniky suchej ihly a leptu, v ilustráciách rada experimentuje.

Perokresbu, akvarel a temperu kombinuje na spôsob starobylých orientálnych maľovaných zvitkov a farebných drevorytov. Maľuje na textil (bielené škrobené plátno). Koncentruje sa na diela významných spisovateľov, klasickú i modernú rozprávku (Palculienka na obr.) a biblické témy.

Hodvábny sen, Palculienka, Siteková, Danubiana, lexikon, kultúra

Výrazná umelecká stopa

Za ilustračnú tvorbu dostala v roku 1975 Čestné uznanie v súťaži najkrajšia kniha ČSSR za knihu Muško a Miško na severnom póle, v roku 1983 Cenu vydavateľstva Mladé letá za knihu veršov Čarokruh, v roku 1986 Cenu Ľudovíta Fullu. V roku 1991 získala Plaketu BIB ’91 za ilustrácie ku knihe Zbojníkova dcéra Ronja a Zlaté jablko BIB ’95 za ilustrácie ku knihe Adam a Eva. V roku 1996 bola zapísaná na čestnú listinu IBBY. V roku 2001 získala Zlaté jablko BIB za ilustrácie ku knihe Palculienka a Plaketu BIB 2009 za knižku Anjeličku, môj strážničku.

Siteková, Hodvábny sen, Danubiana, kultúra, lexikon

Neprehliadnite:
Portrét, zátišie či krajinomaľba.
Eva Činčalová sa pohybuje na poli zdanlivo realistického zobrazovania

Charakteristika tvorby umelkyne

Charakter ilustrácií je osobitý nielen technikou, no predovšetkým pokojnou atmosférou, ktorá z nich vyžaruje. Jej tvorbu výrazne ovplyvňuje stará japonská kultúra. Skromnými prostriedkami vytvára v ploche veľkorysý priestor. Doménou je krehká linka s rovnako jemným kolorom, ktorým dosahuje raz poetický, inokedy dramatický výraz obrazu. Vo svojej tvorbe sa orientuje na vycizelovaný detail a výraz nadýchnutých, priam éterických výjavov. Charakteristické pre jej ilustrácie je zmnožovanie florálnych o zoomorfných prvkov, ktorých radenie a opakovanie vyvoláva dojem dekoratívnosti. Chvejivé, takmer efemérne gesto, vypointováva kúzelné figúrky v spleti snových a prírodných vízií, ktoré sa vlnia v drobných nuansách v duši percipienta. Autorka žije a tvorí v Bratislave.

Hodvábny sen Siteková, Danubiana

Hodvábny sen – môžete snívať v Galérii Danubiana do 14.11. 2021, utorok – nedeľa 10.00 – 18.00 h.

Kurátorka: Barbara Brath
Text: Danubiana, upravené
Medzititulky: redakcia
Foto: archív Danubiana

Viac informácií na: www.danubiana.sk