Rok Milana Rastislava Štefánika


4987   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Rok Milana Rastislava Štefánika

Na návrh Ministerstva kultúry (MK) SR vláda vyhlásila rok 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika.

Vyhlásenie vzdáva hold jednej z najvýraznejších osobností novodobých slovenských dejín a zároveň reflektuje na výročie, ktoré si v prípade osobnosti Štefánika Slovensko pripomenie. „Tento rok 4. mája uplynie 100 rokov od tragickej smrti M. R. Štefánika neďaleko Ivanky pri Dunaji, na 21. júla 2020 zasa pripadá 140. výročie jeho narodenia sa v Košariskách pri Brezovej pod Bradlom,“ pripomína MK. „Obe tieto výročia sú zároveň rámcom pre aktivity pripomínajúce si v rokoch 2019 až 2020 osobnosť M. R. Štefánika a budú tiež príležitosťou na zveľadenie lokalít, ktoré sú späté s jeho menom,“ zdôraznil rezort v dôvodovej správe. Celková výška požadovaných finančných prostriedkov na tieto podujatia je 3 853 222 eur. Budú pridelená z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa jednotlivým hlavným organizátorom podujatí. Ďalšie podujatia organizované k týmto významným výročiam Štefánika budú financované z vlastných alebo dotačných zdrojov, napríklad v prípade úspešnosti projektu z verejnoprávneho dotačného Fondu na podporu umenia.

Rok Milana Rastislava Štefánika, Mohyla

Pozrite si: Milan Rastislav Štefánik – smutné 100. výročie smrti

Úlohou prípravného výboru, ktorý pripravil podklady k vyhláseniu jubilejného roka, bolo tiež zostaviť kalendárium podujatí, najmä ich koordináciu, aby sa podujatia programovo a termínovo neprekrývali, neboli duplicitné a boli na primeranej umeleckej a spoločenskej úrovni s ohľadom na význam oslavovaných jubileí,“ vysvetlil rezort. Podujatia a aktivity sú kombináciou celoslovenských, regionálnych a miestnych podujatí a podujatí realizovaných v zahraničí. Jedným z prvých podujatí bude 4. mája 2019 výjazdové rokovanie vlády SR, ktoré sa uskutoční v regióne spätom so životným príbehom jedného zo zakladateľov 1. ČSR. V predvečer výročia tragickej smrti nášho hrdinu vydá Slovenská pošta známku Československé légie a M. R. Štefánik.

Mediálnymi partnermi Rok-u Milana Rastislava Štefánika budú prioritne verejnoprávne inštitúcie Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) a Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS).

Foto: Mesto Brezová pod Bradlom