UNESCO na dosah


2997   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
UNESCO na dosah

 

Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči už po siedmykrát udelilo svojim podporovateľom ceny Benefactor Musaei Scepusiensis. Za propagáciu Spišského hradu cez značku UNESCO NA DOSAH bola ocenená organizácia destinačného manažmentu Košice Región Turizmus.

Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči každoročne spomedzi svojich spolupracovníkov, kolegov a podporovateľov oceňuje tých, ktorí sa výraznou mierou pričinili o jeho rozvoj. Tejto pocty sa v polovici apríla 2019 v Mestskom divadle v Levoči dostalo aj organizácii destinačného manažmentu Košice Región Turizmus. Za propagáciu a mediálnu podporu Spišského hradu prostredníctvom destinačnej značky UNESCO NA DOSAH.

UNESCO na dosah

Benefactor Musaei Scepusiensis je v poradí už štvrtým ocenením za prínos značky UNESCO NA DOSAH pre budovanie povedomia o destinácii Košice Región a jej návštevníckych atraktivít. Ako povedala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. „Takéto ocenenie od odbornej verejnosti v odvetví kultúry a cestovného ruchu je pre nás dôkazom, že nielen návštevnícka verejnosť. Ale aj profesionáli pozitívne vnímajú systematický prístup a dlhodobú víziu našej organizácie pri propagácii regiónu.“

Bude vás zaujímať: Spišský hrad opäť víta návštevníkov

Organizácia, ktorá má za sebou viaceré úspešné kampane a používa vlastné produkty cestovného ruchu. Ako efektívne marketingové nástroje, si uvedomuje silu globálnej značky v existujúcej konkurencii na trhu trávenia voľného času. Lenka Vargová Jurková pri preberaní ocenenia pripomenula, že nič z toho, čo sa podarilo a ďalej darí dosahovať, by nebolo možné bez tímu zanietených a tvorivých ľudí. „Moje úprimné poďakovanie za toto ocenenie preto patrí nielen Spišskému múzeu v Levoči, ale i všetkým mojim kolegom, ktorí sa svojou kreativitou a vytrvalým úsilím o tento úspech zaslúžili.“

www.kosiceregion.com