Martin Benka a jeho nezameniteľný umelecký rukopis. Pomaly sa končí výstava k životnému jubileu umelca

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Martin Benka a jeho nezameniteľný umelecký rukopis. Pomaly sa končí výstava k životnému jubileu umelca

Slovenské národné múzeum (SNM) – Historické múzeum a SNM – Múzeá v Martine pripravili výstavu o osobnosti, živote a diele jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov, ktorého 130. výročie narodenia si pripomíname. Martin Benka a jeho umelecká zbierka je sprístupnená ešte do konca tohto roka. Nájdete ju aktuálne na Bratislavskom hrade. Kurátorkou výstavy je Monika Váleková.

Martin Benka a jeho nezameniteľný umelecký rukopis. Pomaly sa končí výstava k životnému jubileu umelca

Martin Benka (1888 – 1971) svojím dielom položil základné piliere slovenskej výtvarnej kultúry. Bol zaujímavým renesančným človekom so všestrannými umeleckými záujmami, výtvarnými, hudobnými a literárnymi. Umelec – pôvodom zo Záhoria – precestoval Európu, no najviac mu prirástla k srdcu severoslovenská horská krajina. V rámci svojej tvorby si vytvoril neopakovateľný rukopis, ktorým citlivo reflektoval obraz slovenskej prírody. Ako on sám raz povedal: „Záľubu som našiel v oblých, živo sa vlniacich holiach, na úbočiach, v dolinách a všade tam, kde sa krása prírody snúbila so životom. Vysoké majestátne vrchy v čarovných líniách pohybu mi hovorili, že nie sú ani príliš plošné, ani príliš plastické, ale také ako som si želal.”

Martin Benka a jeho nezameniteľný umelecký rukopis. Pomaly sa končí výstava k životnému jubileu umelca

Neprehliadnite:

Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia. Chcete vidieť atraktívnu výstavu o odievaní? Vráti nás v čase späť a opráši spomienky

Rôzne odtiene tvorby

Okrem maľby a kresby sa Martin Benka venoval aj grafike a hudbe. Vo svojom ateliéri zakladal s priateľmi sláčikové kvartetá a organizoval komorné koncerty. Zaujímavosťou v jeho dizajnérskom diele sú hranaté kubistické husle evokujúce voľné inšpirácie slovenskou ľudovou ornamentikou. Navrhoval knižné ilustrácie, známky, exlibrisy, sgrafitá, bankovky, v neposlednom rade vyhotovil niekoľko návrhov fontov. V typografii kombinoval prvky z ľudovej tvorby, ornamentov a samozrejme jeho obľúbenej prírody. Benkovmu autorskému písmu je až v posledných rokoch venovaná patričná pozornosť.

V marci 1960 Benka daroval podstatnú časť svojej zbierky – okolo 5200 výtvarných diel, korešpondenciu a knižnicu – československému štátu. Následne sa jeho umelecká pozostalosť dostala do správy Slovenského národného múzea. Vo svojom testamente odkázal štátu aj zvyšok svojej pozostalosti, okrem umeleckých artefaktov i zariadenie svojho domu, resp. ateliéru v Martine. Práve tu bolo v roku 1972 otvorené SNM – Múzeá v Martine, Múzeum Martina Benku.

Martin Benka a jeho nezameniteľný umelecký rukopis. Pomaly sa končí výstava k životnému jubileu umelca

Stopy v slovenskom umení

Martin Benka zasvätil svoj život estetike a kultivovaniu slovenského prostredia. Bol milovníkom Mozarta a Beethovena, zručným maliarom, grafikom a dizajnérom. Výstava predstaví mnoho stránok z jeho osobnosti a rozmanitej tvorby.

Viac na: www.snm.sk
Zdroj: SNM, Foto: archív SNM