Sign in / Join

Umenie nepozná hranice – Divadlo Nová scéna vychádza v ústrety zdravotne znevýhodneným divákom


1929   -   1
Share:
Divadlo Nová scéna Výstup

Divadlo Nová scéna uvedie druhýkrát vo svojej histórii predstavenie simultánne tlmočené do slovenského posunkového jazyka – komédiu Výstup. Príbeh o troch priateľoch, ktorí putujú na vrchol hory s cieľom prekonať samých seba. Ale aj krízu stredného veku. Divadlo vychádza v ústrety zdravotne znevýhodneným občanom (dyslektikom a divákom na vozíčku).

Ojedinelý Výstup

Už minulú divadelnú sezónu Divadlo Nová scéna uviedlo prvýkrát vo svojej histórii takto tlmočenú komédiu Aj muži majú svoje dni. Tento počin sa stretol s veľkým ohlasom u nepočujúcich i počujúcich divákov. Potvrdzuje to aj Michal Hefty, riaditeľ OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, režisér a prekladateľ do posunkového jazyka: Ohlasy nepočujúcich divákov boli úžasné, to sme vôbec nečakali, neskôr sa ma stále pýtali, či budú ďalšie nové predstavenia. Preto som rád, že spolupráca s Divadlom Nová scéna pokračuje. Pred nami je teraz ďalšia výzva – simultánne tlmočená komédia Výstup, v ktorej bude troch hercov na javisku tlmočiť do slovenského posunkového jazyka trojica tlmočníčok. Keďže ide o konverzačnú komédiu, veľmi dôkladne sme pracovali na preklade scenára do posunkového jazyka a skúšali tlmočenie.“

Dušan Kaprálik

Neprehliadnite:
Vivat, majstre! Herec Dušan Kaprálik po 48 sezónach uzatvára svoje pôsobenie v Divadle Nová scéna
 

Divadelné umenie a umenie prekladu

Umelecké tlmočenie divadelného predstavenia je špecifické. Každá postava – herec má svojho tlmočníka, ktorý zároveň s ním nielen tlmočí obsah a význam slov a viet, ale aj vyjadruje pocity, používa mimiku, gestá. Sledovať takýto preklad je vlastne divadlo na divadle. Skúsená tlmočníčka do posunkového jazyka Barbara Randušková si tlmočenie v Divadle Nová scéna rada zopakuje, rovnako ako jej kolegyne: „ Opäť budeme tri ženy tlmočiť troch chlapov, medzi tlmočníkmi je veľmi málo mužov, a tých, ktorí by sa venovali divadelnému tlmočeniu tobôž, to však na kvalite prekladu vôbec neuberá.“ Na návrat do Divadla Nová scéna sa teší, aj keď to vôbec nie je jednoduché: Tlmočenie komédie je pre nás ťažký oriešok. Vedieť vtipné dialógy a poznámky pretlmočiť tak, aby sa naraz zasmial aj Nepočujúci aj počujúci divák, je to najťažšie, čo pri takomto preklade ale musíme zvládnuť. Sú to rôzne slovné hračky, skryté významy, metafory, ktoré nám pri preklade dávajú zabrať. 
Pri naštudovaní predstavenia nám veľmi pomohla aj videonahrávka, vďaka ktorej sme si mohli upresniť to, čo v scenári nebolo.“

Divadlo Nová scéna Výstup

Nezvyčajný Výstup bude naozaj zážitok

Náročná realizácia

Dramaturg a režisér oboch komédií Svetozár Sprušanský: „Aj pre mňa bolo prvé predstavenie tlmočené do slovenského posunkového jazyka obrovským zážitkom. A to v neuveriteľnej schopnosti profesionálnych tlmočníkov sprostredkovať nepočujúcim divákom desiatky slovných gagov – ich kvalitu a presné vypointovanie. Sprostredkovať im množstvo komediálnych situácií, aj  celkovú energiu hereckej hry. Za to všetko im patrí môj obdiv a uznanie. Keby som to nezažil, neuverím. Bolo to pre nás – tvorcov, hercov aj všetkých divákov – obohacujúce a vzájomne inšpirujúce. Preto všetkých pozývam na predstavenie komédie Výstup. Pôjde o predstavenie s neobvyklou “pridanou hodnotou”. Pre nás všetkých…“ 

Možnosti aj pre ostatných

Súčasťou spolupráce bude aj nakrútenie špeciálneho záznamu s tlmočením, aby si ho mohli neskôr online pozrieť z knižnice na web stránke divadla nepočujúci diváci na celom Slovensku. Mesiac október je aj mesiacom zvyšovania povedomia o dyslexii. V rámci pomoci dyslektikom sa web stránka divadla dá prekliknúť do špeciálneho fontu pre dyslektikov, ktorým sa tak uľahčuje čítanie informácií o jednotlivých predstaveniach, programe a pod.
Vedeli ste napríklad, že na 20 detí v triede pripadá jedno až dve deti s dyslexiou. Tým sa dlhodobo venuje aj prof. Eva Gajdošová: „Treba vysloviť Divadlu Nová scéna poďakovanie, že myslelo na mladých ľudí so špecifickými poruchami učenia – dyslexiou a pripravilo im upravené písmo, pomocou ktorého sa im ľahšie prečítajú požadované informácie o predstaveniach a nestratia chuť sa o nich čo najviac dozvedieť.“

Bezbariérový prístup je realita

V Divadle Nová scéna (Darcek15) sa myslelo aj na divákov na vozíčku. Okrem bezbariérovej lóže, z ktorej môže predstavenie na balkóne sledovať vozíčkar so sprievodom, pribudla v tejto sezóne aj toaleta, špeciálne upravená pre ich potreby.
„Sme radi, že sme splatili dlh voči divákom na vozíčku a ich komfort pri sledovaní predstavení sa tak zvýši,“ podčiarkla generálna riaditeľka Divadla Nová scéna Ingrid Fašiangová.

Divadlo pre všetkých – je heslo Divadla Nová scéna, ktoré postupne rozširuje okruh svojich divákov aj o zdravotne znevýhodnených občanov. Online Výstup – predstavenie tlmočené do posunkového jazyka – 24. októbra 2021 o 20.00 hod.

Text a foto: Divadlo Nová scéna
Medzititulky: redakcia
Viac na: www.novascena.sk


Aktivujte si

Prihlásením k odberu noviniek súhlasíte so zasielaním marketingových e-mailov a potvrdzujete súhlas so zásadami ochrany osobných údajov.