Umelci Tatrám – Kalvária na Peknú vyhliadku


3425   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:

Kalváriu vytvorili profesionálni umelci – sochári z oboch strán Tatier – Slovenska a Poľska ako poctu našim veľhorám.

Táto kalvária nie je klasickou krížovou cestou, ale výtvarnou výpoveďou umelcov. Je vyjadrením vzťahu súčasného človeka k pašijovým udalostiam a osobnosti Ježiša Krista. Je vyjadrením skúsenosti s nesením kríža vo vlastnom živote, pochopením zmyslu utrpenia, obeti aj oslobodzujúcej nádeje, ktoré pozemský život očisťujú a povznášajú.

Kurátorka projektu: Anna Ondrušeková
dokumentárny film:  Matúš Ondrušek 1986 -2013