Stihli ste výstavu Beyond Lost Horizons? Aká je ilúzia zamrznutého pohybu v neznámom priestore GJK?

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
GJK, Ilúzia. lexikon.sk

Ilúzia zamrznutého pohybu v neznámom priestore niekde medzi interiérom a exteriérom či krajinou a mestom. Čas je tekutý a plynie. Miestami prirodzene, inokedy akceleruje, niekde sa blíži k slow-motion až mrzne. Priamo pred našimi očami sa odohráva v Galérii Jána Koniarka v Trnave rozpad reality v kontinuite expresívnych gest, zatiaľ čo sledujeme, ako sa skutočnosť vynára prostredníctvom konkrétnych línií a úderných diagonál.

Výstavný projekt Beyond Lost Horizons predstavuje výber z aktuálnej tvorby bratislavského maliara Petra Cvika. Organická selekcia sa zameriava na diela z obdobia posledných dvoch rokov s dôrazom na hraničné situácie, v ktorých sa abstrahujúca forma prelína so záchvevmi konkrétnych výjavov. Akrylové maľby rozličných rozmerov, prechádzajúcich od subtílnych formátov vytvorených len niekoľkými gestickými vstupmi až k monumentálnym realizáciám bližšie odkrývajúcim autorove uvažovanie, spája záujem o maliarske stvárnenie krajiny, priestoru, času či dynamického pohybu.

Záznam vedomia

Tradičné zobrazenie a vnímanie krajinomaľby sa v tvorbe Petra Cvika mení na maliarsky záznam vedomia, fikcie či snovej až surrealistickej atmosféry. Konkrétnosť výjavov ustupuje abstraktným líniám, farebným plochám a gradientom, čmuhám a cieleným chybám či maliarskym štruktúram. Zhluk tvarov a gestických vstupov vytvára ilúziu krajín, ktoré dokážeme identifikovať len na základe osobných vizuálnych skúseností. A hoci miestami autor zobrazuje konkrétne detaily (stromy či architektonické prvky), krajinu buduje skôr iluzívnymi skratkami a využitím farebnej symboliky. Nie je pritom úplne jasné, či sa pozeráme na vizuálnu dekonštrukciu reality, alebo syntetickú rekonštrukciu spomienok. Na konci tak zostáva pocit akejsi hmlistej predstavy o realite za strateným horizontom.

Neprehliadnite:

jan koniarek gjkAký bol Julián Filo a jeho Filozofia gesta?

Relatívna rýchlosť pohybu

Signifikantným prvkom vystavených diel a zároveň integrálnou súčasťou autorovej tvorby ostatných rokov, je záujem o maliarske zobrazenie pohybu. Pokiaľ dynamické gestá prítomné v spontánnych dotykoch štetca či expresívnom charaktere autorského rukopisu zdôrazňujú naliehavú efemérnosť zobrazených situácií, sú to práve rozličné svetelné odlesky či poletujúce častice vo vzduchových výroch, ktoré pomáhajú k dynamizácií statického média. Cvik ich zároveň vkladá do prvého maliarskeho plánu, čím neraz naruší perspektívny priehľad do neznámych prostredí. Relatívnu rýchlosť pohybu, ktorá pripomína pohľad do krajiny cez okno idúceho vlaku, autor ohraničuje organickými maliarskymi rámami pomáhajúcimi pri stabilizácií inak dostatočne dynamických situácií. 

Ilúzia pohybu, priestoru a času

Kompaktný výstavný projekt zobrazuje reprezentatívnu ukážku autorovho aktuálneho uvažovania o možnostiach maľby. Relatívne krátky časový rozptyl medzi vybranými dielami zároveň komunikuje viditeľný vývoj, ale aj kontinuitu v Cvikovom umeleckom programe. V neposlednom rade je projekt fyzickými stelesnení úprimnej radosti z maľby, ktorá úspešne komunikuje ilúziu pohybu, priestoru a času.

Výstava Beyond Lost Horizons v Galérii Jána Koniarka v Trnave (Zelený kríček 3) je sprístupnená do 6.2. 2022.

Text: Michal Stolárik
Medzitulky: redakcia

Foto: archív GJK

Viac na: www.gjk.sk