Digitálna výstava a rozprávanie od konca sem a smerom ku koncu… ako spomienka na osudy dvoch sestier

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
U susedov. lexikon.,sk , Ilse Aichinger

Aktuálna digitálna výstava k povojnovej rakúskej literatúre sa začala Ilsou Aichingerovou. Tak sa svojho času vyjadril Hans Weigel. Zasvätení i tí menej histórie znalí vedia, že obdobie holokaustu prinieslo utrpenie. Občanom židovského pôvodu na Slovensku i v okolitých krajinách. Osud každého jednotlivca vzbudzuje úctu a je odkazom pre dnešné generácie.

Ilse Aichingerová bola viac než šesťdesiat rokov jednou z najvýznamnejších osobností súčasnej po nemecky písanej literatúry. Prvého novembra 2021 sme si pripomenuli nedožié 100. narodeniny Ilse Aichingerovej a jej sestry-dvojičky Helgy. Zaujímavá digitálna putovná výstava prezentuje pri tejto príležitosti život a dielo veľkej rakúskej autorky. Popritom predstavuje úplne iný životný príbeh jej sestry Helgy Michie, ktorá musela v roku 1939 utiecť pred nacistami do Anglicka a neskôr sa stala výtvarnou umelkyňou. Dielo každej z nich tak neraz vzniká vo vzájomnom dialógu.

Ilse Aichinger, U susedov, lexikon.sk

Spomienka z rodinného albumu

Neprehliadnite:

Európsky projekt Stolpersteine pripomína pohnuté osudy a spomienky na Židov v Starej Ľubovni, pamätné kocky, muzeum a vystavaEurópsky projekt Stolpersteine pripomína pohnuté osudy a spomienky na Židov v Starej Ľubovni

Vzácne dokumenty vypovedajú…

Väčšina vystavovaných dokumentov pochádza z pozostalosti Ilsy Aichingerovej uloženej v Archíve nemeckej literatúry v Marbachu (DLA) a z pozostalosti jej sestry (v súkromnom vlastníctve).

Ilse Aichinger, U susedov, lexikon.sk

Spokojné detstvo boli aj takéto chvíle

Putovná digitálna výstava – Začalo sa to Ilsou Aichingerovou 1921 – 2021 je spomienkou a zároveň Rozprávanie od konca sem a smerom ku koncu. Na virtuálnu návštevu pozývame aj vás v termíne: 1. február – 30. jún 2022.
Prehliadka: rakuskekulturneforum.sk/podujatie/digitalna-putovna-vystava/

Pripravené v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom
Preklad textov do slovenčiny: Milan Richter
Foto: archív Rakúskeho kultúrneho fóra