Múzeá búrajú bariéry a predsudky. Nové možnosti majú aj nevidiaci a slabozrakí návštevníci

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Dovolenka na Slovensku, lexikon.sk , Múzeum kysuckej dediny, slabozrakí a nevidiaci

Nevidiaci a slabozrakí návštevníci poväčšinou stáli bokom aj v takých možnostiach ako je napríklad návšteva múzea. O dôvod viac, aby sa naše múzeá čoraz viac prispôsobovali aktuálnym trendom a novým výzvam, ktoré so sebou prináša táto doba. V súčasnosti sa kladie dôraz na sprístupňovanie múzeí marginalizovaným skupinám, teda aj návštevníkom s hendikepom alebo so špeciálnymi potrebami.

Preto aj Kysucké múzeum vyvíja úsilie sprístupňovať všetky svoje expozície a zverené kultúrne dedičstvo všetkým návštevníkom bez rozdielu. Z tohto dôvodu prišli kysuckí múzejníci s myšlienkou vytvorenia projektu zameraného na postupnú debarierizáciu svojich vysunutých pobočiek. Prvým krokom bolo sprístupnenie najväčšej a najznámejšej národopisnej expozície Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke pre nevidiacich a slabozrakých.

Krok v ústrety nevidiacim návštevníkom

V rámci realizácie projektu Ministerstva kultúry SR v podprograme 2 Kultúra znevýhodnených skupín sa podarilo v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vytvoriť unikátneho sprievodcu Múzeom kysuckej dediny v Braillovom písme. Obsahuje 14 hmatových obrázkov vybraných objektov ľudovej architektúry a troch parných lokomotív (U34.901, U45.9 a „Kolbenka“). Nevidiaci návštevník si tak bude môcť sám prečítať nielen základné informácie o kysuckom skanzene a jeho historických dreveniciach, ale dozvie sa aj podstatné informácie o Historickej lesnej úvraťovej železnici. Hmatovým poznávaním si môže ľahšie predstaviť ako v skutočnosti vyzerajú drevené objekty tradičnej ľudovej architektúry Kysúc.

Kysucké múzeum pre slabozrakých a nevidiacich, Dovolenka na Slovensku, lexikon.sk

Neprehliadnite:

Rudolf Krupec Kysucké múzeumBiografia človeka, ktorý nevládol peru, no zato rozumel ľuďom a peniazom – Rudolf Krupec

 

Prekvapenie pre návštevníkov

Súčasťou projektu bolo aj zakúpenie mechanického Pichtovho písacieho stroja, prostredníctvom ktorého môžu nevidiaci návštevníci zanechať svoj odkaz v podobe postrehov, zážitkov či nápadov na zlepšenie nielen pre múzejníkov, najmä však pre iných zrakovo hendikepovaných návštevníkov. Sprievodca Múzeom kysuckej dediny bude prístupný na požiadanie v pokladni v Stanici Skanzen. Po jednom exemplári bude dostupný aj v ostatných pobočkách Kysuckého múzea.  

Dovolenka na Slovensku, Kysucké múzeum, lexikon.sk

Realizáciou projektu sa dozaista podarí sprostredkovať najdôležitejšie informácie o unikátnom mieste akým je naše unikátne Múzeum kysuckej dediny. Nevidiaci návštevníci určite ocenia kroky múzea pri rozširovaní a skvalitňovaní služieb pre ľudí so špecifickými potrebami. Ide o pilotný projekt Kysuckého múzea, ktorý nie je ojedinelý a bude pokračovať.
Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Text a foto: Mgr. Miroslava Jančulová, Kysucké múzeum
Medzititulky: redakcia

Viac na: www.kysuckemuzeum.sk