Vznikne slovenská autorita pre Braillovo písmo? Ministerstvo kultúry podáva pomocnú ruku osobám so zrakovým postihnutím.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Braillovo písmo, nevidiaci a slabozrakí

Ministerstvo kultúry SR predložilo 18. februára 2020 do medzirezortného pripomienkového konania Návrh na vytvorenie Slovenskej autority pre Braillovo písmo. Cieľom návrhu je zriadenie a prevádzka špecializovaného pracoviska v rámci Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

„Poslaním Slovenskej autority pre Braillovo písmo bude podpora gramotnosti osôb so zrakovým postihnutím v Slovenskej republike. Cieľom novovzniknutého pracoviska bude určovať štandardy používania Braillovho písma, podporovať, uľahčovať a presadzovať výskum, výučbu a tlač Braillovho písma,“ uviedla ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

Braillovo písmo

Ministerstvo kultúry SR chce naplniť literu Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, splniť odporúčanie Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Predovšetkým chce vyriešiť praktické problémy, s ktorými sa stretávajú osoby so zrakovým postihnutím pri používaní Braillovho písma. Na Slovensku totiž v súčasnosti chýba inštitúcia, ktorá by sa systematicky venovala Braillovmu písmu. Zatiaľ na Slovensku chýbajú pravidlá jeho používania a partner pre podobné organizácie existujúce v susedných štátoch.

Neprehliadnite: O život v mieri sa treba denne usilovať

Vytvorením Slovenskej autority pre Braillovo písmo na pôde Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vznikne orgán s primeranými kompetenciami vo vzťahu k Braillovmu písmu a pravidlám jeho používania. Zabezpečí sa štandardizácia slovenského Braillovho písma. Jeho aktualizácia, pravidlá dopĺňania jeho znakov pre rôzne oblasti zápisu, ako aj pravidlá pre transformáciu elektronických dokumentov do podoby vhodnej pre nevidiacich čitateľov. Zaistí sa aj použitie braillovského fontu v elektronických publikáciách.

Braillovo písmo

Slovenská autorita pre Braillovo písmo bude súčasťou Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Knižnica sa systematicky venuje práci s čitateľmi so zrakovým postihnutím a počas svojej 70-ročnej histórie sa vyprofilovala na významnú kultúrnu ustanovizeň. Dlhodobo plniacu záväzky v oblasti sprístupňovania kultúry ľudom so zdravotným postihnutím.

www.culture.gov.sk