Za slovenskou kultúrou opäť z celej Európy, alebo veľká výzva „Európske hlavné mesto kultúry 2026″


3648   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
VÝZVA na podávanie prihlášok do akcie Únie, Košice

Ministerstvo kultúry SR 17. decembra 2019 na svojom webovom sídle zverejnilo Výzvu na podávanie prihlášok do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ (EHMK) v Slovenskej republike na rok 2026. Platnosť výzvy potrvá do 31. októbra 2020.

V nadväznosti na vládou schválený materiál „Návrh rámcového zabezpečenia účasti SR na akcii Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026. Zo dňa 11. decembra 2019 Ministerstvo kultúry SR zverejňuje Výzvu na podávanie prihlášok do akcie Únie. Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike na rok 2026. Rezort kultúry tak naplnil časový rámec vyplývajúci z príslušného legislatívneho rámca EÚ ustanovujúceho povinnosť SR zverejniť predmetnú výzvu do konca roka 2019.

Slovenské mestá sa tak môžu už po druhýkrát zapojiť do súťaže o získanie titulu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK). Prvým hostiteľom titulu EHMK boli Košice v roku 2013. Dátum ukončenia podávania prihlášok je 31. október 2020. Slovenský víťaz akcie EHMK – SR 2026 bude známy najneskôr v decembri 2021.

Projekt

Akcia EHMK predstavuje výnimočnú príležitosť zviditeľniť prostredníctvom kultúry príslušné mesto, širšie okolie, región i celú Slovenskú republiku na mape Európy i v širšom medzinárodnom meradle. Skúsenosti z akcie EHMK – Košice 2013 ukázali, že projekt tohto druhu môže znamenať potenciál pre kultúrno-spoločenský a hospodársky rozvoj mesta a regiónu. V prostredí Európskej únie predstavujú Európske hlavné mestá kultúry vlajkovú kultúrnu iniciatívu. Tá je mimoriadne obľúbená v radoch európskej verejnosti a zaradila sa tiež medzi jednu z najdlhšie prebiehajúcich aktivít Európskej únie.

V celom procese výberu má ťažiskové postavenie skupina nezávislých odborníkov zložená z 10 európskych odborníkov a dvoch slovenských expertov, ktorá bude rozhodovať v rámci fázy tzv. predbežného výberu a konečného výberu. Ministerstvo kultúry SR ako riadiaci orgán postupu výberu EHMK v SR na rok 2026 bude o celom procese informovať. Slovensko bude titul EHMK hostiť spoločne s Fínskom.

Bližšie informácie môžu slovenské mestá získať na Informačnom dni, ktorý Ministerstvo kultúry SR usporiada na pôde rezortu 17. januára 2020.  Samotná výzva je zverejnená na http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/medzinarodna-spolupraca/europska-unia/ehmk-2026-vyzva-367.html.

Foto: Slovakiatravel