Danubiana a APOKALYPTICKÍ JAZDCI – výstava umelcov, ktorí sa stretli v priesečníku na Dunaji

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Apokalyptickí jazdci

Apokalyptickí jazdci je svojiím obsahom i posolstvom zaujímavá výstava sôch a kresieb od štyroch sochárov z Vyšehradskej štvorky. Vo výstavnom priestore Aquamarinu v Danubiane predstavuje koncepciu Bronisłava Krysztofa. Tento projekt bol po prvý raz predstavený v roku 2021 v Poľsku v Bielsko-Bialej a Wroclave. Spolu s ním vystavovali sochári z Českej republiky – Peter Nižňanský, Marek Brzózka z Maďarska a Milan Lukáč zo Slovenska.

Krysztof si ich vybral ako hlavných interpretov svojej témy. Každý z nich mal vytvoriť a zosobniť v kresbe a soche vlastnú víziu podoby jedného zo štyroch apokalyptických jazdcov spomenutých v Zjavení svätého Jána. Podmienkou však bolo zachytiť v diele tri základné výtvarné princípy, a to siluetu koňa, siluetu jazdca a ich symboly. Apokalyptickí jazdci boli často zobrazení v dielach A. Dürera, H. Boscha alebo P. Bruegela, vždy však symbolizovali nešťastie na zemi, pustošenie krajiny a nezmyselné vraždenie ľudí, teda apokalypsu, ktorá žije a rezonuje aj v súčasnosti. Je mementom ďalšieho smerovania ľudstva, jeho zániku či satanskej hry, pokračujúceho k deštrukcii a koncu sveta.

Apokalyptickí jazdci, Danubiana

Prvý jazdec…po ňom druhý, tretí a štvrtý

Prvý z apokalyptických jazdcov prišiel na bielom koni, so symbolom luku predstavoval dobyvateľa. Druhý, ohnivý jazdec, svojím symbolom, mečom, prinášal vojnu a vyvražďovanie ľudstva. Jeho červený kôň zároveň zosobňoval ničenie krajiny ohnivými plameňmi. Tretí, čierny jazdec, prináša spustnutú a spálenú zem, hladomor a biedu. Jeho symbolom sú váhy, ktoré majú ľuďom priniesť rovnaké množstvo pšenice a jačmeňa, aby netrpeli hladom. Posledný, štvrtý jazdec, prichádza na smrteľne bledom koni. Je podobenstvom krajiny napadnutej vojnou s jej dôsledkami, ako aj smrti morom. Jeho symbolom je dlhý meč.

 

Veľavravné výpovede

Diela štyroch sochárov z Vyšehradskej štvorky tak svojimi dielami štyroch jazdcov prinášajú aktuálne mementá smerujúce práve do týchto dní v spoločenskom dianí, ako aj v utrpení človeka. Apokalyptickí jazdci, ich kresby a sochy sú zobrazením odvekých myšlienok neustále sa objavujúcich nielen v náboženstve, ale aj v umení a literatúre.

Neprehliadnite:

Nad vodou! David Hanvald, Danubiana
Nad vodou! Abstraktný koncept Davida Hanvalda dotvára v Galérii Danubiana leto nad Dunajom

Pár slov o umelcoch

Bronisław Krysztof 
Narodil sa 21.júna 1956 v Mszane Górnej. V roku 1981 absolvoval fakultu sochárstva na Akadémii výtvarných umení vo Varšave. Dvadsaťpäť rokov pracoval ako dizajnér pre Sisley Cosmétics v Paríži. Venuje sa monumentálnej tvorbe, soche, medaile, kresbe, plagátu a grafike, je pedagogicky činný. Žije a tvorí v Bielsku-Bialej.

Marek Brzózka
Narodil sa 25. decembra 1983 v Segedíne. V januári 2003 bol na štipendijnom pobyte Akadémie krásnych umení v Mníchove. V rokoch 2003 – 2008 študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti v ateliéri figurálneho sochárstva. Venuje sa monumentálnej tvorbe, soche a kresbe. Žije a tvorí v Segedíne.

Milan Lukáč
Narodil sa 29. septembra 1962 v Bojniciach. V rokoch 1981 – 1987 študoval  na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1985 – 1986 pôsobil na l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paríž, v Atelier Taille Directe. Venuje sa soche, kresbe a maľbe, je pedagogicky činný. Žije a tvorí v Bratislave.

Peter Nižňanský 
Narodil sa 7. júla1956 v Dunajskej Strede. V rokoch 1978 – 1984 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe v ateliéri prof. Jiřího Bradáčka. V roku 1981 bol na stáži v Berlíne na Bayerische Akademie der Schönen Künste. Venuje sa sochárskej, monumentálnej, reštaurátorskej a medailérskej tvorbe. Žije a tvorí v Prahe.

Apokalyptickí jazdci

Ako sa k nám dostanete?

Automobil: GPS: N 48.029444 ˚E 017.224444˚
Bratislava centrum > Petržalka, Panónska cesta (alebo Dolnozemská cesta) > Rusovce > smer Dobrohošť
Autobus: linka č. 90, od Nového SND do Danubiany každú hodinu.
Podrobnosti nájdete v cestovnom poriadku.

Apokalyptickí jazdci, Dabnubiana

Viac emócií môžete zažiť na výstave Apokalyptickí jazdci do 4. septembra 2022.

Text: Dagmar Srnenská Kudoláni
Medzititulky: redakcia
Foto: archív Danubiana

Viac na: www.danubiana.sk