Oživovanie hradov


4465   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Oživovanie hradov

 

Celoslovenské združenie Zachráňme hrady ide neúnavne za svojím cieľom – zachraňovať a oživovať zrúcaniny hradov. Viac než 15-ročné úsilie lokálnych iniciatív viedlo okrem iného k nebývalému rozvoju cestovného ruchu a miestnemu turizmu.

V polovici februára 2019 sprístupnilo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja výstavu s názvom „Oživovanie hradov“.

Oživovanie hradov

Výstava, ktorá bola prvýkrát prezentovaná v Bratislave v roku 2018, vznikla na základe iniciatívy celoslovenského združenia Zachráňme hrady. Kurátor výstavy Mgr. Jozef Mihálik, predseda Združenia priateľov Hričovského hradu, scenáristicky obohatil bannerovú časť o zaujímavé trojrozmerné predmety a modely hradov. Tematicky sa výstava zaoberá obetavou prácou občianskych združení a mnohých dobrovoľníkov, ktorým hrady prirástli k srdcu, a tak záchrana vzácnych hradov sa stala ich životným poslaním.

 

Bude sa ti páčiť: Trenčiansky hrad

Návštevníci výstavy si na výstave môžu pozrieť autentické archeologické artefakty z hradov Blatnica, Sklabiňa, Lietava, Hričov, Bystrica a Lednica. Zaujmú rôzne pracovné nástroje od čias praveku, nádoby, mince, fragmenty stredovekého staviteľstva, vystavené budú aj ľudské lebky. Trojrozmerné predmety sú doplnené modelom rekonštrukcie hradu Tematín a počítačovou vizualizáciou hradu Hričov. Exponáty boli zapožičané z viacerých slovenských múzeí, občianskych združení a od súkromných zberateľov.

 

Výstava je vhodná pre všetky vekové skupiny. Pre školskú mládež poslúži ako spôsob neformálneho vzdelávania predmetov vlastiveda, dejepis a regionálna výchova. Pre organizované skupiny je pripravený lektorský výklad a náučná prezentácia o obnove hradných zrúcanín. Výstava potrvá do konca školského roka – do 30. júna 2019.

Zdroj: Mgr. Petronela Rágulová, PhD., Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici