Michal Milan Harminc – najaktívnejší architekt a staviteľ 20. storočia. Poznáte jeho dielo?

Share:
Michal Milan Harminc, II muzejna budova_ZM

Pri prechádzke Bratislavou sa stretnete s mnohými jeho dielami, svedkami svojej doby. Architekt a staviteľ Michal Milan Harminc, ktorého 150. výročie narodenia si pripomíname, naprojektoval a postavil v Európe tri stovky budov, na slovenskom území viac ako polovicu z nich. Výstavou Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc si od 21. novembra 2019 do 31. mája 2020 pripomíname jeho dielo a neuveriteľne činorodý život v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží, ktorého budovu tiež navrhol a postavil.

MMH S Manzelkou

Michal Milan Harminc (1869 – 1964), významný slovenský staviteľ a architekt prvej polovice 20. storočia. Tristo naprojektovaných budov v Európe, z toho 170 na Slovensku, 108 kostolov – to je vizitka jedného z našich najvýznamnejších a zároveň najaktívnejších architektov. Po celom Slovensku, ale aj v dnešnom Maďarsku, Rumunsku, Srbsku či na Ukrajine staval obytné, sakrálne, verejné i priemyselné budovy, na ktorých si z architektúry rôznych dovtedajších slohov majstrovský vyberal vždy súbory takých prvkov, ktoré mu pomohli najlepšie vyzdvihnúť majestátnosť, noblesu či účelovosť navrhovaného objektu a súčasne harmonizovali aj s okolím. Jeho tvorba prechádzala od eklekticizmu konca 19. storočia, cez secesiu až po modernu a funkcionalizmus 20. storočia. Počas svojho tvorivého života si vypracoval vlastný architektonický rukopis a pružne reagoval aj na nové podnety a trendy v architektúre.

Michal Milan Harminc, Ucelova Budova MT Dnesne SNM Muzea V Martine Muzeum Andreja Kmeta

V dejinách Slovenského národného múzea zastáva natrvalo významné miesto ako autor a staviteľ troch jeho účelových budov v Martine a Bratislave. Zaraďujú sa k prelomovým dielam Harmincovej staviteľskej kariéry. Každá budova reprezentuje jednu etapu jeho tvorby. Od napodobňovania a čerpania z historických štýlov – neoklasicizmus (Múzeum v Turčianskom Sv. Martine, 1905 – 1908) prešiel k monumentálnej moderne (dnešné Slovenské národné múzeum v Bratislave, 1925 – 1928) a k funkcionalizmu (Slovenské národné múzeum v Turčianskom Sv. Martine, 1929 – 1932). Všetky tri budovy sú národnými kultúrnymi pamiatkami.

Michal Milan Harminc Ucelova Muzejna Budova MT

Neprehliadnite:

S obľubou staval aj kostoly (108), napríklad v Čenstochovej, Východnej či funkcionalistický nový evanjelický kostol na Legionárskej ulici v Bratislave. Jeho dielom je aj Tatra banka v Martine a Bratislave, budova riaditeľstva Obchodnej a priemyselnej komory, hotel Carlton, sanatórium Palace v Novom Smokovci, Dom Slovenskej ligy v Bratislave a desiatky ďalších stavieb. Profesionalitou, činorodosťou, sústredením sa na projektovanie až do najmenšieho detailu i širokým záberom ovplyvnil mladšie generácie architektov.

Michal Milan Harminc, Sucasnost Foyer Sidelna Budova SNM II Učel Budova Ba

Michal Milan Harminc Laba Mamuta Prva Muz Budova

Michal Milan Harminc sa narodil v roku 1869 v slovenskom prostredí v Kulpíne pri Petrovci na území dnešného Srbska. Študoval na nemeckej akadémii v Novom Sade a po jej absolvovaní pôsobil u svojho otca tesárskeho majstra ako pomocník. Práve tu sa naučil rysovať staviteľské plány a prenikať do tajov stavebných konštrukcií. Neskôr odišiel do Budapešti, kde sa presadil ako autodidakt, neskôr si tu založil vlastnú projekčnú a staviteľskú kanceláriu. V roku 1887 vstúpil do Slovenského spolku a stal sa jeho aktívnym členom. Vďaka tomu sa bližšie zoznámil aj so slovenským národným hnutím.

Michal Milan Harminc

Jeho kancelária sa spočiatku venovala predovšetkým projektovaniu obytných a rodinných domov, na Slovensku išlo najmä o oblasť Turca a Liptova. Napríklad v roku 1902 navrhol v Liptovskom Mikuláši vilku pre Dr. E. Stodolu v duchu romantického secesného folklorizmu,  pár kostolov i niekoľko administratívnych, či kultúrnych stavieb. Staviteľskú skúšku zložil v roku 1908 a získal titul staviteľa. Od roku 1914 pôsobil na Slovensku, najprv v Liptovskom Mikuláši, kde si otvoril projekčnú a staviteľskú firmu, neskôr v Bratislave, v ktorej pracoval ako samostatný architekt až do ukončenia aktívnej projektovej činnosti v roku 1951. V 1953 bol menovaný prvým čestným členom Zväzu slovenských architektov.

MMH Autorský Sprievod

www.snm.sk