Nad vodou! Abstraktný koncept Davida Hanvalda dotvára v Galérii Danubiana leto nad Dunajom

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Nad vodou! David Hanvald

Výstava libereckého patriota Nad vodou! Tak sa predstavuje v Galérii Danubiana maliar David Hanvald, ktorý  patrí ku kľúčovým osobnostiam českého umenia strednej generácie. Jeho výnimočnosťou je práca s reinterpretáciami rozličných stavebných predlôh a zároveň umeleckých diel modernistických vizuálných smerov, či už plošných alebo priestorových. 

Zároveň sa dokáže pohrať s klasickou detskou drevenou stavebnicou. Zvláda aj transformovať filozoficko-estetické sentencie, vizualizovať sémantické pojmy, a rozohrať gestické divadielko textových obrazov.

 Nad vodou! David Hanvald, Danubiana

Hanvaldova výrazná farebnosť pracuje so stratégiou riadenej náhody, podporuje maliarsku aktivitu, ktorá vždy vychádza z premysleného „abstraktného“ konceptu. Podstatnú rolu hrá transformovaná a rôzne mixovaná modernistická estetika, nasiaknutá rovnako postmodernými princípmi dekonštrukie a konštrukcie, ako aj konceptuálnymi postupmi.

Neprehliadnite:

K. Vavrová, lexikon.sk,Vášne básnikov i nespútaná imaginácia v Galérii Danubiana na výstave Kataríny Vavrovej

Koncepcia Nad vodou!

Každú výstavu Hanvald (na úvodnej fotografii) koncipuje pre daný priestor, a nie je to inak ani v budove Danubiany nad vodami mohutného európskeho toku. Prepojenie fyzických daností priestoru s jeho mentálnymi dispozíciami, danými výnimočnosťou miesta a priehľadmi na vodnú plochu Dunaja, viedli umelca a kurátora k pomerne radikálnemu výstavnému gestu, ktoré je súčasne kvintesenciou Hanvaldových umeleckých prístupov.

David Hanvald, Nad vodou! Danubiana, lexikon.sk

A na čo sa môžete tešiť na jeseň?

Na budúci rok uplynie 5 rokov od smrti česko-slovenskej hudobnej legendy, výnimočného hudobného skladateľa, jedinečného inštrumentalistu na klávesových nástrojoch a nezabudnuteľnej osobnosti – Mariána Vargu. Neopakovateľný umelec svojou tvorbou a životom ovplyvnil niekoľko generácií hudobníkov a obdivovateľov populárnej a vážnej hudby nielen u nás, ale aj vo svete.Stál pri zrode preslávených hudobných skupín Prúdy a Collegium musicum, ktoré patria dnes ku klenotom našej hudobnej scény.
Marián Varga už počas svojho života fascinoval svoje publikum a bol mimoriadne „zaujímavým objektom“ fotografov, filmárov, literátov a výtvarných umelcov, ktorí jeho spoločnosť radi vyhľadávali a predovšetkým „zvečňovali“.
Danubiana Meulensteen Art Museum sa pri tejto príležitosti rozhodla uskutočniť na ploche 1 600 m2 spoločnú výstavu fotografií Mariána Vargu, zastúpených viacerými československými fotografmi, ktorí mali možnosť zaznamenať a zdokumentovať jeho život aj tvorbu.

Danubiana, Marián Varga, lexikon.sk

A ako sa k nám dostanete?

Automobil: GPS: N 48.029444 ˚E 017.224444˚
Bratislava centrum > Petržalka, Panónska cesta (alebo Dolnozemská cesta) > Rusovce > smer Dobrohošť

Autobus: linka č. 90, od Nového SND do Danubiany každú hodinu.
Podrobnosti nájdete v cestovnom poriadku.

Viac emócií môžete zažiť Nad vodou! Výstava je aktuálna do 4. septembra 2022.

Kurátor: Martin Dostál
Medzititulky: redakcia
Foto: archív Danubiana      

Viac na: www.danubiana.sk