Umelecký sklár Ján Zoričák v Danubiane


11893   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Ján Zoričák Sklár

Galéria Danubiana Meulensteen Art Museum pripravila na leto skvostnú umeleckú lahôdku: dielo svetoznámeho umeleckého sklára Jána Zoričáka, pochádzajúceho zo Ždiaru spod Belianskych Tatier.

Ján Zoričák patrí medzi najvýznamnejších slovenských, ale aj francúzskych sklárov. Narodil sa roku 1944 v Ždiari. V rokoch 1959 – 1963 študoval na Strednej priemyselnej škole sklárskej v Železnom Brode a potom na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe. Po absolvovaní – vedno so svojou francúzskou spolužiačkou, neskôr manželkou – odchádzajú žiť a tvoriť do francúzskeho mesta Talloires.

Ján Zoričák Sklár

Celý život sa veľmi intenzívne venuje fotografii a plastikám zo skla.

Radíme ho medzi tie výnimočné umelecké osobnosti pochádzajúce zo Slovenska, ktoré sa dokázali vo svojom odbore úspešne presadiť v zahraničí.

Za vyše päťdesiat rokov umeleckej činnosti jeho tvorba podstatne ovplyvnila charakter európskej sklárskej tvorby. Má za sebou bohatú medzinárodnú výstavnú činnosť. Jeho diela sú obdivované v renomovaných svetových múzeách i v zbierkach sklárskej tvorby; napríklad v Musée du verre Liège, Musée des Arts Décoratifs Lausanne , Yokohama Museum of Modern Art Yokohama, Musée du Verre Charleroi, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg a i.

Ján Zoričák Sklár

Autora ctia významné svetové ocenenia. V roku 1987 mu bol udelený francúzsky najvyšší titul – Rytier Rádu umenia a literatúry, v Japonsku získal za tvorbu Zlatú medailu Kanazawa (1990) a je nositeľom Pribinovho kríža I. triedy.

Zaujímavé: Výstava EL LISSITZKY & eR SIKORA v Danubiane

Umelecký sklár Ján Zoričák si pre tvorbu vybral náročné odvetvie, v ktorom sa okrem umeleckej vízie a výtvarných schopností vyžaduje majstrovské ovládanie náročných technologických a chemických procesov spracovania sklenej hmoty. Popritom objavuje stále nové a netradičné postupy.

Sklár

Ako hlavný materiál si zvolil optické sklo, pre ktoré je dôležitá práca s priestorom a lomom svetla. Priestor vníma v jeho vesmírnej nekonečnosti a vo svojej tvorbe hľadá možnosti jeho vyjadrenia v sklenej plastike. Vnútri plastiky vytvára mikrokozmos, ktorý je sondou do vesmírneho makrokozmu. Autorove objekty možno posudzovať aj ako vesmírne putovanie za záhadami sveta. Tvorbu obsahovo tematizuje do viacerých okruhov, ktoré vyjadrujú ním sledovanú myšlienku, tému.

FATAMORGÁNA

Ján Zoričák obvykle pracuje v cykloch, v ktorých sleduje zvolenú myšlienku. Známe sú jeho cykly Poslovia z vesmíru, Arktické kvety, Planéty, Asteroidy, Nebeské záhrady, Energie, Exoplanéty, Spectrocykly.

Umelcove výskumy sa pohybujú medzi astronómiou, fyzikou a biológiou. Dokladá to napríklad aj cyklus Energie – výtvarne transformujúci výskum častíc vo švajčiarskom stredisku CERN, pre ktoré vytvoril aj plastiku ako dar Slovenska tamojším vedcom.

Ján Zoričák Sklár

Výstava je novou témou, novým uhlom pohľadu umelca na vzťah medzi rôznymi formami ilúzií, preludov, snov, fikcií a ich premenlivosti. Tie nám sklené plastiky majstra Jána Zoričáka vyčaria aj na výstave Fatamorgána.

Fatamorgána bude otvorená od 15. júna do 8. septembra 2019.

www.danubiana.sk