Jedinečné letné výstavy v Galérii Jána Koniarka v Trnave


3240   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Jána Koniarka

Výstavy dvoch pozoruhodných umelkýň – HERBARIUM a ADAM, ktoré sprístupní Galéria Jána Koniarka v Trnave 18. júna, zaujmú návštevníkov svojou blízkosťou a „zrozumiteľnosťou“ zvolenej témy a súčasne inovatívnosťou jej podania i hĺbkou odkazu, poslania. Oplatí sa ich vidieť. Otvorené budú do 21. júla 2019.

Mira Podmanická: HERBARIUM

Jána Koniarka

Rozmerná site-specific inštalácia slovenskej sochárky Miry Podmanickej, inštalovaná na dolnom podlaží synagógy v ženskej galérii, rozvíja tému rastlín a herbára. Pravidelne rastúce rastliny sú doplňané o kresliarsky projekt s obdobným ideovým rámcom. Umelkyňa pracuje s podobou herbára, zbierkou usušených rastlín, ktoré vkladá do plochy obrazu, prišíva ich a ďalej spontánne dopovedá abstraktnou niťovou kresbou. Rastliny nerozlišuje na šľachtené odrody, liečivé druhy alebo buriny.

Všetky rastliny odkazujú k všadeprítomnej prírode, ktorá vo svojej samozrejmosti mizne zraku a prehliada sa. Podmanická pracuje s opozíciou prírodného materiálu a technickej strojovej kresby. To, čo kedysi bolo rastúce a živé je tu krehké a mŕtve a naopak strojová kresba divoko ožíva a prerastá plochu.

Herbáre Miry Podmanickej môžeme vnímať aj ako memento mori (memento smrteľnosti), alebo tiež vanitas (márnosť), ako poukaz k prchavosti okamžiku, keď myšlienka na smrť upozorňuje na krásu života.

Neprehliadnite: SKÚTER IV – mladé umenie v Galérii Jána Koniarka v Trnave

Nadia Issa: Adam

Jána Koniarka

Výstava Adam je inštalovaná vo veži synagógy. Ide o súbor veľkoformátových fotografií – portrétov muža. Každý zo záberov predstavuje odlišnú scénu alebo vlastnosť „Adama“ a zosobňuje tak archetyp každého muža. Výstava prezentuje klasický portrétny žáner prostredníctvom série veľkoformátových čierno-bielych fotografií. Dominuje v nich nahá mužská postava zachytená bez explicitných atribútov, či symbolov, so snahou dekonštruovať ich ideový rámec.

Fotografie sú štylizované ako odlišné výjavy, pričom každá z nich má ambíciu definovať univerzálne ľudské archetypy. Autorka si pri nich nepomáha popisnými či identifikačnými formami, naopak vyzdvihuje ťažko definovateľnú intimitu medzi fotografom a fotografovaným objektom, ktorá vzniká v procese tvorby. Každá z fotografií teda predstavuje určitý archetyp. V súbore ide o mužov rôznych vekových kategórií a z rôznych sociálnych skupín, sú anonymní, ale zároveň schopní absorbovať rôzne aspekty jedinečnosti moderného muža.

Kurátor výstavy Prof. Karel Míšek z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, k výstave v Galérii Jána Koniarka okrem iného povedal:

Portrétne fotografie Nadii Issa sú dokladom autorkinej poctivej práce. Na veľkých formátoch spája prostredníctvom svojho talentu silný výraz jedinca a svoju pozorovaciu schopnosť. Jej práca so svetlom v kontraste s hĺbkou čiernej farby dodáva fotografiám veľkú výrazovú silu.

Autorkin nezameniteľný rukopis vkladá do portrétov silné napätie a energiu… Nadia Issa prostredníctvom portrétov vyjadruje svoj pohľad na svet a často neľahká téma je pre ňu príležitosťou na vyslovenie vlastnej filozofie. Vystavovaný súbor tvorí jedinečný predpoklad ďalšieho autorkinho rastu. Obsahovo, kompozične i veľkorysou formou sa práce Nadii Issa radia medzi neprehliadnuteľné diela svojho odboru. Úspornosť vo výrazoch dodáva fotografiám nadčasovosť a skrytú silu.“

www.gjk.sk