Sviatok Zjavenia Pána, keď si veriaci pripomínajú Troch kráľov a zázraky, ktoré sa udiali…

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Katolíci, evanjelici a veriaci ďalších cirkví si dnes pripomínajú sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov

Sviatok Zjavenia Pána – zvestovanie Troch kráľov patrí k najstarším kresťanským sviatkom. Je to deň, keď Boh svetlom hviezdy zjavil svojho syna všetkým národom. Vedeli ste, že na Východe bol 6. január sviatkom Zjavenia Pána už od 3. storočia?

Cirkev si sviatkom Zjavenia Pána pripomínala tri zázraky: príchod mudrcov z Východu, ktorí sa prišli pokloniť malému Ježišovi a priniesli mu dary – zlato, kadidlo a myrhu. Udial sa Ježišov krst v rieke Jordán a jeho prvý zázrak na svadbe v Káne Galilejskej. Neskôr, v 4. storočí sa tento sviatok rozšíril aj na Západe, kde liturgia a čítania kládli dôraz predovšetkým na poklonu mudrcov z Východu.

 


Trojkráľové zvyky na Slovensku

V katolíckych kostoloch sa stalo tradíciou, že počas svätých omší vo sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov kňazi posväcujú trojkráľovú vodu so soľou, kriedu a tymian. V minulosti sa v tento deň na Slovensku obvykle konala aj tzv. kňazská koleda, pri ktorej kňazi obchádzali domy a požehnávali príbytky. Kropili ich svätenou vodou, okadili kadidlom a dvere označovali iniciálami mien Troch kráľov – C.M.B. Na mnohých miestach sa táto tradícia zachovala dodnes.

Neprehliadnite:

Ikonografia, Veľká noc, lexikon.sk, Hrad Stará Ľubovňa

Nové názvoslovia veľkonočných dní podľa Rímskeho misálu po úprave doterajších zaužívaných názvov 


Učenci z ďalekej Perzie

Traja učenci z Perzie boli v apokryfných spisoch a náboženských legendách zobrazovaní ako Traja králi – Gašpar, Baltazár a Melichar. Je zaujímavé, že evanjeliový záznam tohto príbehu o ich počte, kráľovskej hodnosti a menách nič nehovorí. Kult Troch kráľov bol v stredoveku veľmi rozšírený. Existujú aj ich údajné pozostatky – relikvie, ktoré sú uložené v rakve v Kolínskej katedrále. Táto rakva je dar Fridricha Barbarossu, ktorý priniesol z lúpežnej výpravy do Milána v roku 1164 a tam sa údajne dostali z Carihradu v 5. storočí.

Katolíci, evanjelici a veriaci ďalších cirkví si dnes pripomínajú sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov


Kým v minulosti si veriaci 6. januára pripomínali aj krst Ježiša v rieke Jordán, od roku 1969 sa táto udalosť slávi osobitne, a to v nedeľu po Zjavení Pána. Tento rok pripadne na nedeľu 7. januára. V tento deň sa skončí aj sviatočné vianočné obdobie.

Text: redakcia
Foto: archív redakcie a pixabay