Digitalizácia odhaľuje nepoznané míľniky histórie. Pozvánka na multimediálnu výstavu SNP 1944 v Banskej Bystrici.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Predstavujeme multimediálnu výstavu SNP 1944, Banska Bystrica

Súčasná expozícia Múzea Slovenského národného povstania (SNP) bola otvorená v roku 2004. V dnešnej dobe už nespĺňala požiadavky na modernú a výpovednú expozíciu. Pôvodné zámery – otvoriť  pri príležitosti 75. výročia SNP úplne novú expozíciu – sa z rôznych dôvodov nepodarilo realizovať. Príprava novej expozície s využitím najnovších prezentačných prostriedkov, tak ako to je bežné v popredných európskych múzeách, si vyžaduje začať s prácami v dostatočnom časovom predstihu. V prípade Múzea SNP išlo minimálne o dva až tri roky a – pravdaže – aj s nevyhnutným finančným krytím. Na výročie SNP 29. augusta 2019 sa však vo vynovených výstavných priestoroch podarilo predstaviť multimediálnu výstavu. Bol to dôležitý krok ako moderným spôsobom doplniť súčasnú existujúcu expozíciu a prispieť k atraktivite spoznávania našej histórie.

Predstavujeme multimediálnu výstavu SNP 1944, Banska Bystrica

Výstava dokazuje akým spôsobom by sa mala uberať výstavba budúcej novej expozície Múzea. Zrenovované priestory významne rozšírili výstavnú plochu o bývalú zasadaciu miestnosť a bývalú kanceláriu generálneho riaditeľa. Vznikol tak ďalší potrebný priestor. Vznikli nové možnosti ako realizované ďalšie moderné expozície. Podarilo sa naplniť námet a scenár až po detaily samotnej výslednej textovej podoby.

Predstavujeme multimediálnu výstavu SNP 1944, Banska Bystrica

V celom procese náročnej realizácie tejto výnimočnej expozície boli zohľadnené výtvarno-architektonické námety, technologické riešenia i po potrebný softvér, ktorý viedol ku konečnému vizuálnemu vyjadreniu témy. V tvorbe konečnej podoby mali – pravdaže – rozhodujúce slovo pracovníci Múzea SNP a spoločnosti UTAI s.r.o. Okrem klasickej expozičnej formy – v modernej a nekonvenčnej podobe – môžu dnes návštevníci vidieť niečo, čo nie je v múzejnej praxi na Slovensku celkom bežné.

Predstavujeme multimediálnu výstavu SNP 1944, Banska Bystrica

Dva bloky výstavy sú riešené formou hraného filmového príbehu. Pri vstupe vás prekvapí zaujímavý exponát – Mercedes 170; vozidlo, aké v čase povstania používal veliteľ 1. československej armády na Slovensku generál Ján Golian. Technické parametre o vozidle sú veľmi zaujímavé a veľmi prekvapujúce…

Neprehliadnite:
Kultúrne leto pod Urpínom a Dni mesta Banská Bystrica sú tu!

Návštevník však už v tejto fáze nie je pasívnym čakateľom na informácie. Sám si môže zvoliť témy od vzniku Československa až po život v Slovenskom štáte. Na veľkorozmernej obrazovke je zdokumentovaný nástup autoritatívnych, fašistických a nacistických režimov v Európe a následne fašistické represálie na Slovensku. Ďalší zaujímavý exponát je napríklad puška vz. 24 vrastená medzi dva stromy (viď foto vyššie). Dôležitou súčasťou expozície sú osobnosti SNP.  Dozviete sa mnohé fakty o ich osudoch a vypočuť si ich autentické spomienky a spomienky ich najbližších. Malých i veľkých prekvapia fakty o povstaleckej armáde a partizánoch. Prezentované sú aj tri najpoužívanejšie zbrane povstania. Tu sa dozvie aj zaujímavý príbeh pušky vrastenej medzi dva stromy. Isto neodoláte vstúpiť do zákopu a spoločne s povstaleckými vojakmi prežije autentický boj s Nemcami. Táto hraná sekvencia je silný emocionálny zážitok, ktorý je bezpochyby mimoriadne expresívny v tmavom priestore, kde počujete detský hlas a modlitbu…

Predstavujeme výstavu SNP 1944, Banska Bystrica

Na obrazovke si môžete vybrať príbehy ľudí, ktorí zažili Povstanie na vlastnej koži. Na stene je slovne vyjadrený dej povstaleckých udalostí a v reálnych obrazových rámoch sa menia obrazy podľa dokumentovaných udalostí. Na obrazovke sa odpočítavajú roky od 2019 do 1944. Pri roku 1944 sa začne odvíjať príbeh dvoch bratov – príkoria, ktoré ich nakoniec privedú do radov povstaleckej armády. Príbeh nekončí šťastne ako v rozprávkach. Tento hraný príbeh zanechá pocit o nezmyselnosti vojny, zároveň však o hrdosti na našich predkov. Dvaja bratia, ktorí sa postavili proti nespravodlivému režimu sú symbolom tisícov účastníkov Povstania. A čo na koniec? Veľké posolstvo pre súčasníka – pamätaj a buď v strehu!

Túto výstavu treba vidieť. Je unikátna a ukazuje cestu, ako prezentovať túto náročnú tému v budúcnosti.

www.oslobodenieslovenska.sk
www.muzeumsnp.sk