Bardejov – klenot histórie a vzácnej architektúry! 20. výročie zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Región Šariš, Bardejov 20. výročie zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO

Bardejov je neveľký, zato mimoriadne kompletný a zachovaný príklad opevneného stredovekého mesta, ktoré charakterizuje urbanizáciu v regióne dnešného severovýchodného Slovenska. Historické jadro sa rozkladá na ploche 23,6 ha a za mestskú pamiatkovú rezerváciu bolo vyhlásené už v roku 1950. O päťdesiat rokov neskôr, v roku 2000, bolo v rozsahu ochranného pásma mestskej pamiatkovej rezervácie zapísané – spolu s areálom Židovského suburbia – do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Na stretnutie so vzácnou históriou nikdy nie je neskoro, zoznámte sa s jedinečnosťami Bardejova.

Historické jadro mesta Bardejov

Dominantami zachovaného Radničného námestia a historického centra Bardejova sú neskorogotická bazilika sv. Egídia a goticko-renesančná radnica. Námestie lemujú z troch strán meštianske domy a historické jadro obkolesujú do istej mieri zachované mestské múry so siedmimi baštami. Západne od historického centra mesta sa nachádza Židovské suburbium, ktoré vzniklo okolo synagógy v 18. storočí. Podľa zdroja sa o Bardejove dozvedáme: „Prežívajúci mestský plán mesta s pravidelným rozdelením ulíc okolo priestranného námestia je známkou európskej civilizácie od 13. do 14. storočia. Meštianske domy z prvej polovice 15. storočia obklopujú tri strany námestia a dokumentujú vysoko rozvinutú meštiansku kultúru. Štvrtú stranu námestia uzatvára rímskokatolícky kostol sv. Egídia, trojloďová gotická bazilika so vzácnou zbierkou jedenástich neskorogotických oltárov. V strede námestia je renesančná radnica. Historické jadro mesta obklopuje opevňovací systém, ktorý bol v čase jeho výstavby jedným z najvyspelejších v strednej Európe.“ 

Neprehliadnite:
Objavujeme málo známe lokality Slovenska: 7 jedinečností na východe krajiny je príležitosť na leto

Mestská pamiatková rezervácia Bardejov si zachovala vysokú autenticitu, napriek viacerým veľkým požiarom, najmä v 16. a 17. storočí. Zachovali sa kľúčové charakteristické znaky stredovekého obchodného mesta, jeho pôvodné parcely, centrálne námestie, ulice, otvorené priestory, verejné budovy, hradby s baštami a tiež panoráma historického mesta. Židovské predmestie – suburbium za hradbami mesta sa zachovalo relatívne neporušené so svojím pôvodným usporiadaním objektov.

Najdôležitejšie pamiatky

Bazilika sv. Egídia

Bazilika sv. Egídia

Okolo roku 1206 prišli na územie Bardejova cisterciánski mnísi a na mieste súčasnej baziliky založili kláštor zasvätený svätému Egídiovi. Spomína sa v Kráľovskej listine z roku 1247, ktorou kráľ Belo IV. potvrdil rádu ich rozsiahle pozemky v okolí Bardejova („Terra Bardfa“). Trojloďová bazilika sa začala na mieste kláštora stavať v roku 1415 a bola zavŕšená na konci 15. storočia. Interiér chrámu zdobí jedinečný súbor jedenástich neskorogotických krídlových oltárov z rokov 1460 – 1520. Ich výstavbu financovali jednotlivé prosperujúce mestské cechy. Medzi najcennejšie exponáty patria: socha sv. Egídia z pôvodného hlavného oltára v kláštore, oltár sv. Alžbety Uhorskej, oltár Narodenia Pána, oltár Ukrižovania s maľbou – Veraikon, oltár Panny Márie, sv. Erazma a sv. Mikuláša, liata bronzová krstiteľnica, súsošie Golgoty na tráme pod Víťazným oblúkom z konca 15. storočia, pôvodné lavice a tiež organ.  Dňa 4. januára 2001 bol chrámu sv. Egídia udelený osobný súhlas pápeža Jána Pavla II. na jeho povýšenie na menšiu baziliku. 

Goticko-renesančná radnica Bardejov

Goticko-renesančná radnica

Koniec 15. storočia priniesol Bardejovu rozkvet hospodárskeho a spoločenského života, čo sa odzrkadlilo i v živote mestskej honorácie. Významné postavenie mesta ako aj potreba reprezentatívnejších priestorov pre mestskú radu mala zabezpečiť stavba honosnej radnice v strede námestia. Z architektonického hľadiska je významným dokladom prenikania renesančných výtvarných a architektonických prvkov do doznievajúceho gotického konceptu architektúry. Bardejovská radnica je považovaná za prvú renesančnú svetskú stavbu na území Slovenska. Bola sídlom mestskej rady, centrom obchodného, spoločenského a kultúrneho života obyvateľov mesta. Dnes je v radnici Šarišské múzeum so stálou expozíciou Bardejov – slobodné kráľovské mesto.

Židovské suburbium Bardejov

Židovské suburbium

Predstavuje komplex židovských rituálnych stavieb. Tvorí ho Stará synagóga, dom zhromaždenia, rituálny kúpeľ mikve, expanzná veža a kotolne. V minulosti sa v areáli nachádzal aj rituálny bitúnok, ktorý sa nezachoval. Tieto budovy slúžili duchovným a komunitným potrebám ortodoxnej židovskej komunity so silnou chasidskou orientáciou, ktorá bola šiestou najväčšou židovskou komunitou na Slovensku v medzivojnovom období. Súbor stavieb sa nachádza v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Bardejov. Stará synagóga bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970 a  v roku 2000 bolo Židovské suburbium zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO spolu s historickým jadrom mesta Bardejov.

Obľúbené atrakcie mesta

Medzi najviac obdivované pamiatky a atrakcie Bardejova okrem baziliky sv. Egídia a Radničného námestia s radnicou patria: meštianske domy na námestí, kláštorný kostol sv. Jána Krstiteľa, historická budova prvej humanitnej mestskej školy na území Slovenska, Múzeum ikon, ktoré uchováva pôvodné ikony z oblasti severovýchodu Slovenska, gotická budova s podlubím, dnes sídlo prírodovedného múzea, mestské hradby a bašty, Katov dom, socha sv. Floriána, Lampový stĺp, pri ktorom sa v stredoveku uplatňovalo mestské právo meča (hrdelné právo), pamätník Juraja Wintera, rodný a Židovské suburbium s pamätníkom holokaustu. Medzi novšie atrakcie patrí bronzová socha Kata v životnej veľkosti umiestnená na Radničnom námestí, spievajúca fontána, parčík Johna Lennona a ďalšie.

Pamätník Juraja Wintera

„Pamiatky historického jadra Bardejova zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO sú natoľko významné, že práve kvôli nim mesto navštívia každý rok desaťtisíce domácich i zahraničných turistov. Zápis ovplyvnil jeho medzinárodný ohlas i návštevnosť. Keď k tomu prirátame svetoznáme historické Bardejovské Kúpele s liečivými minerálnymi prameňmi, moderným wellness centrom a najstarším skanzenom na území Slovenska, cyklotrasy v okolí mesta a kúpeľov, ako aj drevené kostolíky a pamiatky vojenskej histórie z oboch svetových vojen na Dukle a okolí, výsledkom je mimoriadne atraktívny produkt cestovného ruchu, ktorý ponúka tento kút na východe Slovenska. Ročne tento región objavuje stále viac návštevníkov a rastie aj počet prenocovaní,“  poznamenáva Radomír Jančošek, riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu  ŠARIŠ – Bardejov.

www.bardejov.sk
www.visitbardejov.sk