TORZO – Laboratórium večných návratov fotografky Miloty Havránkovej


6538   -   1
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
TORZO Miloty Havránkovej

V Košiciach na Hlavnej 27 v bývalom Župnom dome je sídlo Východoslovenskej galérie. 31. októbra sa tu uskutoční vernisáž výstavy svetovo uznávanej fotografky a rodáčky z Košíc Miloty Havránkovej s názvom TORZO/ Laboratórium večných návratov.

Pre jedinečnú fotografku, docentku Milotu Havránkovú je charakteristické, že je nesmierne tvorivá, neúnavne experimentuje so všetkým, čo ju obklopuje, láme tradície, mení a modernizuje už zaužívaný rukopis a popritom si stále berie na pomoc vyvíjajúce sa zobrazovacie technológie, objavuje ich presahy do iných foriem umenia, hľadá ich skryté možností. Študenti výtvarnej fotografie na strednej umeleckej škole a neskôr i na vysokej škole mali šťastie. Naučili sa pod jej vedením tvoriť, hĺbať, pochybovať, hľadať i slobodne experimentovať, a to i napriek neslobodnému režimu 60. až 80. rokov minulého storočia. Za viac ako tridsať rokov tak formovala mnohých dnes ambicióznych a úspešných fotografov, ktorí dodnes zásadne ovplyvňujú našu fotografickú scénu.

Milota Havránková

Výstava TORZO

predstavuje publiku kľúčové okruhy tvorby tejto významnej fotografky, pedagogičky a multimediálnej umelkyne od 60. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Projekt prezentuje aj nie príliš známu, paralelne vznikajúcu experimentálnu filmovú tvorbu, ktorá vznikala s použitím fundamentálnej techniky. „Túžba spoznávať samú seba a najbližší svet cez technické prostriedky sa javí ako esenciálna motivácia jej tvorby,“ hovorí Anna Vartecká, kurátorka výstavy a dopĺňa: „Osobitou obrazovou rečou sa autorka, Flusserovsky povedané, neustále pokúša dostať z aparátu do obrazu niečo, čo v programe nie je”.

Neprehliadnite: Tvorbu dizajnérky Heleny Suchej

Spôsob jej práce demonštruje nielen fascináciu nesúrodých techník v rôznych aktuálnych stratégiách. Ale predovšetkým jej nadčasový postoj k otázke vnútornej umeleckej slobody v kontexte technického pokroku. Pozornosť výstavného konceptu je venovaná rokom, keď Milota Havránková začala postupy inscenovanej fotografie precízne vrstviť. Obohacovať o hudobné, performatívne a fluxusové prvky. Vo svojej produkcii vedome prekračovala hranice média fotografie a filmu. Neskôr i videa, čím anticipovala nutnosť prehovárať viacerými paralelnými jazykmi k mediálne stále gramotnejšiemu publiku.“

Milota Havránková

Výstava Miloty Havránkovej pracuje s princípom laboratória, v ktorom sme svedkami procesu večných návratov autorky ku svojim vlastným starým zdrojom oscilujúcim medzi intuíciou a poznaním. Torzo ako obsahový aj formálny motív sa vinie naprieč celou jej tvorbou. Stáva sa kľúčovou metaforou jej analyzujúcej, neustále prehodnocujúcej a re-formovanej sebaskúsenosti. Záujemcovia si budú môcť výstavu TORZO pozrieť do 2. februára 2020.

Milota Havránková

Milota Havránková

Táto známa slovenská fotografka (1945) patrí k prvej československej generácii vysokoškolsky vzdelaných profesionálnych fotografov a fotografiek, ktorí koncom 60. rokov minulého storočia absolvovali odbor výtvarná fotografia na pražskej FAMU. Pre jej tvorbu je príznačná nielen pestrosť technologických, a myšlienkových prístupov, ale aj široký záber umeleckých disciplín, počnúc dizajnom, cez monumentálnu a inscenovanú fotografiu až k experimentálnemu filmu. Fotografiu vníma ako komunikačný prostriedok, ktorým žitú skutočnosť manipuluje a provokuje, aby odhaľovala jej skryté vrstvy. Pomáha tak definovať toto médium nielen ako nadčasový obrazový kánon. Aj ako obrazovú ideológiu, ale aj ako dôležitý prvok našej etickej kultúry.