S deťmi do galérie? Oravská galéria pripravila edukačný projekt 9 x EXP.


4396   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
9 x EXP je séria edukačných podujatí

Oravská galéria v Dolnom Kubíne prevádzkuje deväť stálych expozícií. V tomto roku od októbra do konca decembra 2019  galéria pripravila projekt zameraný na realizáciu série edukačných aktivít, ktorých cieľom je vzdelávanie detského diváka v oblasti výtvarného umenia.

Všetkých 9 stálych expozícií umožňuje na vybraných dielach sledovať vývoj slovenského výtvarného umenia od stredoveku až po súčasnosť. Sprievodca – pedagóg v rámci projektu vysvetľuje deťom na konkrétnych dielach hravou a interaktívnou formou základné pojmy vo výtvarnom umení. Súčasťou projektu je multifunkčný mobilný box, ktorý je využiteľný ako všestranná variabilná edukačná pomôcka. Práca s multifunkčným boxom je určená pre cieľové skupiny od 5r okov vyššie, pre organizované skupiny aj individuálneho návštevníka.

9 x EXP je séria edukačných podujatí

Autorom programu 9 x EXP je profesionálny výtvarný umelec a skúsený galerijný pedagóg Mgr., Mgr. art. Jozef Matuška, ktorý sa dlhodobo venuje edukácii v galérii. Pripravil už niekoľko úspešných projektov tohto typu v Slovenskej národnej galérii.

9 x EXP je séria edukačných podujatí

Edukačné podujatia spolu so sprievodnými materiálmi, v ktorých sú využité zdigitalizované zbierkové predmety. Podporia dialóg medzi návštevníkom a výtvarným umením, poskytnú návod, ako umelecké dielo vnímať a ďalej s ním pracovať.

Neprehliadnite: Viete ako vyzerá Oravský výprask?

Program, určený predovšetkým pre školy, ponúka detskému divákovi metodicky a odborne pripravené aktivity, zamerané na lepšiu orientáciu vo výtvarnom umení a vysvetlenie jeho základných foriem, slohového a štýlového vývoja, vizuálnych znakov a symbolov. Prispieva k rozvoju tvorivosti. Galéria týmto projektom nadväzuje na svoje predchádzajúce aktivity v oblasti galerijnej pedagogiky.

9 x EXP je séria edukačných podujatí

Široký rozsah a zameranie 9 expozícií galérie v plnej miere umožňuje edukáciu formou zážitkového vyučovania predmetov: výchova umením, výtvarná výchova, umenie a kultúra,  ale aj regionálna výchova, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, náboženská a etická výchova a vytvára priestor aj na medzipredmetové väzby.

Séria workshopov je rozdelená do štyroch tém: Mobilný krídlový oltár, Tvár ako médium, Mobilná moderna a jej princípy a Živé sochy.

Termín podujatí je od októbra do konca decembra 2019. Na každý program je potrebné sa vopred objednať a dohodnúť termín na tel. Čísle: +421 43 586 3212.

www.oravskagaleria.sk