Zimné súhvezdia a ich príbehy písané vo hviezdach. Vieme ich prečítať za mrazivých nocí?


5566   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Zimná obloha, Múzeum Trebišov, lexikon.sk

Zimné súhvezdia na nočnej oblohe zimných dní patria k najkrajším v roku. Celá obloha je posiata hviezdami, ktoré pripomínajú diamanty. Už v minulosti, keď ľudia vzhliadali na oblohu a videli veľa svetelných bodov – blikajúcich hviezd, vo svojej fantázii ich spájali s predstavami ľudí, zvierat a vecí. Prvotným účelom súhvezdí bolo pomôcť určovať čas siatia a zberu úrody. Tieto obrazce im pomáhali aj pri orientácii na oblohe. Človek tieto obrazce nazval súhvezdiami. Pre ich rozlíšenie každému súhvezdiu vymedzil na oblohe určitú časť. Poďme spolu čítať z hviezd…

Začiatkom 20. storočia Medzinárodná astronomická únia rozdelila oblohu na 88 častí ohraničených pevnými hranicami. Hviezdy v súhvezdí spolu nijako nesúvisia. Väčšinou ich spája jediné – premietajú sa do rovnakého smeru na oblohe. Pritom jedna od druhej sú veľmi vzdialené, sú rôznych typov a majú rôzny vek.

Zimné súhvezdia, lexikon.sk, Orión

Najveľkolepejším súhvezdím zo všetkých je Orión dominujúci zimnej oblohe. Leží na nebeskom rovníku a je viditeľný z väčšiny miest na Zemi. Je jedno z najbohatších súhvezdí na jasné hviezdy a hmloviny.

Konská hlava nad nami…

Najznámejším objektom súhvezdia, viditeľný voľným okom, je Veľká hmlovina v Orióne, známa pod označením M 42, ktorá leží v skupine hviezd nazývanej Oriónov meč. V jej srdci leží Trapéz (úvodný obr., autor: NASA / ESA), sústava viacerých hviezd slabších ako 5 mag. Z nich štyri najjasnejšie, pomerne mladé, približne rovnako vzdialené hviezdy tvoria lichobežník.

Zimné súhvezdia, Konská hlava, lexikon.sk

V blízkosti prvej hviezdy Alnitak v opasku Orióna  sa nachádza najznámejšia tmavá hmlovina Konská hlava, ktorá pripomína siluetu konskej hlavy. Mnoho objektov i samotné zimné súhvezdia sa dajú pozorovať len veľkým ďalekohľadom. 

Neprehliadnite:

Astro foto súťaž SÚH, lexikon.sk Svieťme si na cestu… nie na hviezdy. Aj nočné životné prostredie má svoje pravidlá…

Najjasnejšia hviezda jasných zimných nocí

Najjasnejšia hviezda, ozdoba zimných nocí je Sírius s jasnosťou – 1,45 mag. Latinský názov Canicula – žiarivá hviezda dostala v roku 1420. Vďaka jeho blízkosti 8,6 svetelných rokov je našou siedmou najbližšou hviezdou. V skutočnosti je to dvojhviezda s hlavnou zložkou Sírius A sprevádzanou bielym trpaslíkom Sírius B. Ich vzájomná vzdialenosť sa rovná vzdialenosti planéty Urán od Slnka približne 20 astronomických jednotiek. Pozorujeme ho od konca novembra do marca.

Zimné súhvezdia, lexikon.sk

Nekonečný vesmír

Ďalším veľmi zaujímavým súhvezdím je Býk s najjasnejšou hviezdou Aldebaran, známou aj pod názvom Býčie oko. Z arabského Al Dabaran znamená „nasledujúci po Plejádach“. Je to oranžový obor s jasnosťou 1 mag., ktorý je tiež dvojhviezdou vo vzdialenosti 68 svetelných rokov. Okrem dvoch hviezdokôp Hyády a Plejády, najznámejším objektom v súhvezdí je Krabia hmlovina pod označením M1. Je to zbytok supernovy, azda najpozoruhodnejší vesmírny objekt vôbec. Vzplanutie bolo zaznamenané už v čínskych kronikách. V roku 1054 n. l. sa objavila „hviezda hosť“ v blízkosti hviezdy Dzéta Tauri. Niekoľko týždňov bola viditeľná aj za denného svetla ako Venuša, postupne slabla a po roku a pol prestala byť viditeľná. Uprostred sa nachádza neutrónová hviezda 18 mag., ktorá rotuje rýchlosťou 30 otáčok za sekundu a navonok sa prejavuje ako pulzar.

Zimné súhvezdia, Krabia hmlovina, lexikon.sk

Čo majú spoločné Blíženci a Eskimák?

Vľavo od Súhvezdia Býk sa nachádza Súhvezdie Blíženci. Zaujímavým objektom v tomto súhvezdí je M 35, patrí k najkrajším otvoreným hviezdokopám. Obsahuje 120 hviezd,  je pozorovateľná na hranici viditeľnosti voľným okom s jasnosťou 5,3 mag. Druhým zaujímavým objektom v súhvezdí je planetárna hmlovina Eskimák. Má oválny tvar s jasnejším okrajom. Je to odhodená vonkajšia obálka hmotnej hviezdy. Vo vnútri je horúca hviezda, ktorá postupne vychladne na bieleho trpaslíka. Jej vzhľad pripomína na fotografiách obyvateľa severských oblastí.

Zimné súhvezdia, Eskimák, lexikon.sk

Zimné súhvezdia a objekty v nich sú neuveriteľným nebeským divadlom. Naučili sme sa v nich a o nich prečítať mnoho zaujímavého. Dúfame, že orientácia na zimnej oblohe bude odteraz oveľa ľahšia…

Text: Beáta Lešková
Foto a video: archív Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Medzititulky: redakcia

Viac na: Facebook a www.muzeumtv.sk