E-learning má obrovský potenciál. Tipy na mnohojazyčné bezplatné vzdelávacie portály.


5990   -   0
Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
E-learning online vzdelávanie počas karantény

V súčasnom neľahkom čase, keď je školstvo odkázané na dištančné vzdelávanie, má každý vhodný materiál, ktorý sa dá použiť v rámci vyučovania na diaľku, cenu zlata. Existuje pomerne veľa rôznych materiálov, ktoré sú k dispozícii a dokonca aj celkom zadarmo. Často o nich iba konkrétna osoba (učiteľ, rodič, študent) nevie, nakoľko je ten obsah príliš “roztrúsený” kade-tade po internete. Aj na Slovensku vznikajú veľmi kvalitné projekty, ktoré môžu byť veľmi prospešné v tejto zložitej situácii, aj keď nevznikali s týmto zámerom. E-learning je práve teraz viac ako potrebný.

V meste Partizánske už 15 rokov funguje občianske združenie, ktoré sa venuje e-learningu naplno. Edukácia@Internet (v skratke E@I – https://ikso.net/sk/) realizuje mnohojazyčné bezplatné vzdelávacie portály, ktoré slúžia hocikomu s pripojením na internet. Ako o sebe hovoria priamo na stránke: „Sme medzinárodná mládežnícka organizácia so sídlom v Partizánskom, ktorá podporuje medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu na celom svete. Realizujeme vzdelávacie projekty zamerané na interkultúrne vzdelávanie, na jazyky a používanie moderných technológií.”

E-learning online vzdelávanie počas karantény

Zo Slovenska, ale svetové

Výhodou dnešného sveta je, že sa veľké a úspešné projekty dajú realizovať pokojne hoci aj na Slovensku. To platí aj v prípade združenia E@I – viaceré z portálov, na ktorých združenie pracovalo, sa stali veľmi široko používané a obľúbené u ľudí na celom svete. „V súčasnosti naše weby využívajú ľudia doslova z celého sveta – veď len na stránku na výuku slovenčiny nám už zavítali ľudia z vyše 200 krajín! A to nehovorím o nemčine alebo ruštine. Je za tým samozrejme kus roboty a veľmi dobre vytvorený obsah i technické spracovanie, na ktorom participujú viaceré organizácie z rôznych krajín EÚ. A v neposlednom rade podpora Európskej komisie, v dnešnej dobe hlavne vďaka programu Erasmus+. Bez ich podpory by sme nezrealizovali takmer nič. Ale netreba cestovať do Silicon Valley, či do Hong Kongu, ak chce človek urobiť niečo užitočné, aj s celosvetovým dosahom – dá sa to aj v meste Partizánske :),” hovorí Peter Baláž, koordinátor združenia.

Združenie sa snaží takéto vzdelávacie weby vytvárať vždy v medzinárodnom konzorciu. Nakoľko ide väčšinou o “univerzálny obsah” (ktorý sa zíde študentom kdekoľvek na svete), sú stránky mnohojazyčné a prácu na tvorbe si partnerské inštitúcie medzi sebou v rámci projektu rozdelia. Takto môže web zároveň slúžiť aj omnoho väčšej skupine ľudí, z mnohých krajín. (Napríklad stránka na učenie sa nemčiny má už viac ako 566 000 užívateľov, web na esperanto viac ako 300 000.)

E-learning online vzdelávanie počas karantény

Vzdelávací obsah, ktorý sa dá nájsť na E@I

Weby vytvárané v spolupráci s Edukácia@Internet:

Jazyky:

www.slovake.eu – Slovenčina (nie len) pre cudzincov (úrovne A1-B2, v 15 jazykoch)
www.deutsch.info – Nemčina pre samoukov (úrovne A1-B2, v 20 jazykoch)
https://deutsch.info/sk/teachers – Podsekcia s obsahom pre učiteľov nemčiny na školách
www.mlutvtecesky.net – Čeština pre cudzincov (úrovne A1-B2, v 10 jazykoch)
www.russky.info – Ruština pre samoukov (úrovne A1-A2, v 12 jazykoch)
www.lernu.net – Esperanto pre samoukov (úrovne A1-B2, v 34 jazykoch)
www.lernu.net/instruado – Esperanto pre deti (ako urýchľovač mnohojazyčnosti)
www.lingvo.info – Jazyky v EÚ: hravo, zábavne, zaujímavo (o 28 jazykoch v 22 jazykoch)

Iné témy:

www.cyberhelp.eu – O vážnej téme kyberšikany pre učiteľov, rodičov i  žiakov (v 11 jazykoch)
www.ipus4.eu – Šírenie osvety o téme sextingu a internetovej pornografii (v 7 jazykoch)
www.eduskills.plus – globálne vzdelávanie v škole – vzdelávanie kritického myslenia, inkluzívnych spoločností a dynamického zapojenia (v 7 jazykoch)
https://kids.lingvo.info – Aplikácia pre viacjazyčné deti od 10 rokov – precvičovanie čítania s porozumením a písania (v 10 jazykoch).

Spomenuté weby sú mnohojazyčné a bezplatne využiteľné. Podrobnosti k jednotlivým projektom sú na https://ikso.net/projekty/

online vzdelávanie počas karantény

Doposiaľ evidujeme nezáujem zo strany štátu

Žiaľ, podpora takýchto e-learningových projektov zo strany kompetentných  je u nás pomerne slabá. Ako hovorí priamo koordinátor združenia E@I Peter Baláž: „Cieľom nášho združenia je vytvárať a poskytovať možnosti na bezplatné samovzdelávanie hocikomu, kto oň má záujem. Na vytváranie takýchto vzdelávacích portálov využívame prevažne granty z EÚ. Horšie to však je, ak treba získať podporu na prevádzku a následné udržanie webov vo funkčnom stave – na toto už zdroje z EÚ nestačia a sme odkázaný na inú pomoc. Žiaľ, od vzniku portálu na vyučovanie slovenčiny slovake.eu (v roku 2011) sme sa až doteraz márne snažili získať akúkoľvek podporu od kompetentných. Našu žiadosť o finančnú výpomoc v minulosti odmietli v podstate všetci: od bývalého prezidenta Andreja Kisku, cez bývalého premiéra Róberta Fica, ministerstvá (školstva, kultúry, zahraničných vecí), niekdajšieho splnomocnenca vlády pre informatizáciu Petra Pellegriniho, až po všetky politické strany, ktoré sme oslovili pred minulými voľbami v roku 2016. Záujmy kompetentných boli asi niekde inde, nie v podpore inovatívnych vzdelávacích projektov.”

Granty z EU nás držia nad vodou

Je trochu paradoxné, že sa o slovenčinu a jej moderné vyučovanie viac zaujíma Brusel (inštitúcie Európskej komisie) ako Slovensko. Práve vďaka podpore EK mohol totižto aj projekt na výučbu slovenčiny vôbec vzniknúť. Znova Peter Baláž: „Už dvakrát prišla finančná podpora pre náš web na učenie sa slovenčiny z Bruselu, ešte nikdy však neprišla zo Slovenska. Je to podľa nás veľmi smutné a sme z toho v organizácii znechutení a asi chápete, že sa len ťažko hľadá motivácia pokračovať v podobnej práci. Sme preto radi, že môžeme aspoň cez podporu v rámci projektov Erasmus+ uskutočňovať naše aktivity. To, že niekto na Slovensku vidí v EU-projektoch iba rozkrádanie a korupciu nie je chybou EÚ ani tých grantových schém. Tú korupciu si do systému vkladáme my sami na Slovensku. Projekty EÚ vedia byť veľmi užitočné a vedia dokonca suplovať nezáujem štátu – ako to napríklad je aj v našom prípade.”

E-learning online vzdelávanie počas karantény

Narastajúca návštevnosť na E@I

Súčasná krízová situácia spôsobila aj celosvetový nárast záujmu o podobné e-learningové nástroje. Nie je tomu inak ani u nás na Slovensku. Peter Baláž z E@I: „Veľký nárast návštevnosti sme zaznamenali od 16. marca 2020 – stránka slovake.eu mala v tomto týždni viac ako dvojnásobnú návštevnosť oproti minulosti. Denne na nej v tomto čase bolo približne 10 000 ľudí. Spolu je na webe už viac ako 92 000 registrovaných užívateľov z vyše 200 krajín, najväčšiu návštevnosť má stránka práve teraz zo Slovenska. Predpokladáme, že počty ešte narastú, keďže sa karanténa asi bude predlžovať a nástup žiakov do škôl je stále otázny. Záujem zo strany užívateľov nás samozrejme teší. Ale mrzí nás, že napríklad na web na slovenčinu nemáme od roku 2015 ani jediné euro, nemáme preto ani čas a možnosti komunikovať s užívateľmi, odpovedať na ich otázky, doplňovať obsah webu a podobne.”

E-learning nie je nutné zlo

Na Slovensku je e-learning naďalej nedocenený a nevenuje sa mu takmer žiadna pozornosť. Minimálne na úrovni strategických plánov a pravidelnej podpory. Pritom aj súčasná situácia ukazuje, aká dôležitá a potrebná môže byť práve výuka na diaľku, prostredníctvom internetu a moderných technológií.

Bolo by potrebné, aby nová vláda venovala viac pozornosti i prostriedkov aj tomuto fenoménu. Napokon – možno ho budeme potrebovať častejšie, ako sme si doposiaľ mysleli…

Okrem tvorby vhodného obsahu s kvalitným technickým zázemím je tu aj viacero iných faktorov, spojených s témou dištančného vzdelávania:

je potrebné naučiť žiakov/študentov (ale aj rodičov a učiteľov) na takýto spôsob výučby. S týmto variantom sa doposiaľ v našom školskom systéme nepočítalo. Bude si to preto vyžadovať istú dávku kreativity a postupného zavádzania zmien do škôl. Dávkovanie učiva, vyššia miera samostatnosti študentov, omnoho väčšia zodpovednosť, samoštúdium, širšie použitie viacerých technológií…

Na tieto aktuálne výzvy je potrebné čím skôr reagovať. V hre je veľmi veľa. Dôležité je, aby sme ich aj teraz neignorovali, keď nám môžu preklenúť krízu a nahradiť klasické vyučovanie v škole. Projekty združenia Edukácia@Internet chcú a vedia byť nápomocné v tejto situácii. Ukazuje sa, že potenciál e-learningu je obrovský. Je však dôležité určiť si priority a nasmerovať energiu tým správnym smerom. Verme, že táto kríza prinesie aj niečo dobré – napríklad správne rozhodnutia o investíciách do moderného vzdelávania.

www.ikso.net