Deviataci, už viete, ktorá stredná škola by mohla splniť váš sen a pripravila vás na prácu v prírode a pre prírodu?

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici

Žiaci končiaci základnú školu stoja pred svojim prvým vážnym rozhodnutím v živote. Rozhodujú sa o výbere strednej školy. Tým, ktorým učarovala príroda a chceli by aj vo svojom budúcom zamestnaní ostať s ňou, by sa mohla hodiť informácia o škole, ktorá by im vedela taký sen naplniť – Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici.

Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici

Stredná odbor­ná škola lesnícka v Banskej Štiavnici je elitnou vzdelávacou inštitú­ciou s medzinárodnými skúsenosťami. Sídli v chránenom areáli Botanickej záhrady v priestoroch bývalej Baníckej a lesníckej akadémie, prvej univerzity svojho druhu v Európe. Svojich študentov vzdeláva v odbore lesníctvo, so zameraním na lesnícku prevádzku a krajinnú ekológiu. Popri odbornom vzdelávaní sa venuje aj zachovávaniu a rozvoju tradičných lesníckych a poľovníckych disciplín ako je sokoliarstvo, či poľovnícke trubačstvo.

Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici, zalasnovanie

Okrem vyučovania sa škola v úzkej spolupráci s lesníckymi inštitúciami aktívne podieľa na propagácii lesníctva, ochrany prírody a poľovníctva aj prostredníctvom špeciálneho tímu tzv. Lesnej pedagogiky, ktorý sa venuje práci s verejnosťou, s osobitným zameraním na mladú generáciu.

Neprehliadnite:
Prešovská župa uľahčí výber strednej školy

Na praktickú prípravu svojich študentov škola využíva vlastné školské lesy, botanickú záhradu, ale tiež sokoliarsky a kynologický areál, v rámci ktorého sa nachádza aj re­habilitačná stanica pernatých dravcov. Za dlhodobé vynikajúce výsledky je škole od r. 2004 priznaný medzinárodný rating kategórie A International Education Society v Lon­dýne.

www.soslbs.sk