Svieťme si na cestu… nie na hviezdy. Aj nočné životné prostredie má svoje pravidlá… ako astrofotosúťaž SÚH

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Astro foto súťaž SÚH

Svieťme si na cestu. To je veľavravný a výstižný názov medzinárodnej fotografickej súťaže pre všetkých nadšencov jasnej nočnej oblohy. Aktuálne ju vyhlásila Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov – Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.

Cieľom 11. ročníka súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Vyhlasovatelia chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia.

Súťažné kategórie

1. Ako rozhodne nesvietiť

Snímky zachycujúce nesprávne svietenie. Napríklad nevhodné, aj keď niekedy oku lahodiace, nasvietenie budov, komunikácií, reklamných plôch… Dokumentácia bezúčelného plytvania energiou, vrátane ukážok nevhodných svietidiel. V kategórii nie sú dovolené fotomontáže.

2. Správne svetlo

Snímky správneho osvetlenia, ktoré svieti tam, kam má, neoslňuje a je šetrné k nočnému životnému prostrediu. Správne typy svietidiel a osvetlenia. Mnohé mestá a obce rekonštruujú verejné osvetlenie a tak sa nájde už viac vhodných príkladov ako sa má správne svietiť. V kategórii nie sú dovolené fotomontáže.

3. Variácie na tému svetlo a tma

Úplne otvorená kategória, umožňujúca autorom široké pole pôsobnosti, kde môžu uplatniť svoju invenciu a netradičné prístupy. V tejto kategórii sú vítané aj fotomontáže. Aj tu je však potrebné myslieť na cieľ fotosúťaže, ktorá je o správnom a nesprávnom svietení.

Svieťme si na cestu... a nie na hviezdy. Astro foto súťaž, SÚH, lexikon,

Druhé miesto v IAU OAE Astrophotography Contest 2021, category Light pollution: Real Light Pollution Panorama, autor: Tomáš Slovinský

Neprehliadnite:
Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel!
Odkaz M. R. Štefánika súčasníkom je vždy veľkou výzvou

Ceny prinesú do bádania viac svetla…

V každej kategórii budú finančne ocenené prvé tri miesta (1. miesto: 120 €, 2. miesto: 75 €, 3. miesto: 50 €),  o ktorých rozhodne porota do konca novembra. Porota má právo niektorú z finančných cien neudeliť. Výsledky budú uverejnené na internetových stránkach organizátorov súťaže a v časopise Kozmos 1/2021. Výhercovia budú informovaní e-mailom.

Podmienky súťaže

 • Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci bez obmedzenia veku a štátnej príslušnosti
 • Fotografiu môže poslať len autor snímky
 • Maximálny počet prác v jednej kategórii je 5. Za súťažnú prácu sa považujú jednotlivé snímky alebo seriál, ktorý môže mať najviac 5 snímok; každá fotografia seriálu musí byť zreteľne označená, že je jeho súčasťou
 • Snímky (minimálne 1600 bodov na dlhšej strane) sa posielajú v elektronickej forme (formát jpg, tif, bmp, png) na adresu: svietme@suh.sk. Maximálna veľkosť jedného e-mailu je 5 MB. Snímky musia byť pomenované bez diakritiky
 • Každá súťažná práca musí mať pripojený formulár s rovnakým názvom ako súťažná práca.
Svieťme si na cestu... a nie na hviezdy. Astro foto súťaž Tomáš Slovinský

Perzeidy 2020 nad Parkom tmavej oblohy Poloniny, autor: Tomáš Slovinský

Všeobecné podmienky

 • Účastník súťaže vyhlasuje, že je autorom fotografie, že má neobmedzené právo poskytovať ju ďalším osobám a súhlasí s podmienkami fotosúťaže
 • Fotografie sa stávajú majetkom organizátorov, ktorí si vyhradzujú právo nakladať s nimi podľa vlastného uváženia a použiť ich na nekomerčné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže, avšak s uvedením jeho autorstva a zachovaním autorských práv.
 • Účastník súťaže Svieťme si na cestu… súhlasí so zverejnením svojho mena v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže.
 • Účastník súťaže dobrovoľne vyjadruje svoj súhlas so spracovaním ním zaslaných osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Správcom osobných údajov je Slovenská ústredná hvezdáreň.
  Uzávierka súťaže: 20. 10. 2021.


  Text: SÚH v Hurbanove
  Úvodná fotografia: autor Jiří Hlisnikovský, ocenená fotografia (2. miesto) súťaže Svieťme si na cestu z r. 2020, kategória „Ako rozhodne nesvietiť“

  Viac na: www.suh.sk
                www.sas.astro.sk
                www.rs.planetarium.sk
                www.szaa.org