Balneologické múzeum Imricha Wintera ukrýva vzácne exponáty. Výlet do zákulisia jedinečného múzea

Letenky, Pelikan, Slovensko
Pobyty, Slovensko, Dovolenka
Share:
Balneologické múzeum v Piešťanoch

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch získalo vlani grant z Fondu na podporu umenia. Z verejných zdrojov boli vyčlenené prostriedky na realizáciu projektu “Vybavenie depozitárnych priestorov Balneologického múzea Imricha Wintera”. Cieľom bolo vybaviť nové depozitárne priestory špecializovaným zariadením mobiliárom na uloženie zbierkových predmetov numizmatiky, historických knižných tlačí a artefaktov zbierky živej prírody (preparáty živočíchov a vtákov, cenná entomologická zbierka). Týmto opatrením a podarilo výrazne zlepšiť v hodine dvanástej uloženie nevystavených zbierkových predmetov.

Numizmatická zbierka, zbierka historických knižných tlačí a zbierky preparátov zvierat a vtákov a entomologická zbierka tvoria dôležitú súčasť zbierkového fondu tohto ojedinelého múzea. V roku 2020 sa podarilo novozískané priestory v budove Kúpeľnej dvorany (na úvodnom obr.; k dispozícii ich poskytli Slovenské liečebné kúpele Piešťany) adaptovať na depozitárne priestory múzea. Múzeum totiž nie sú len návštevníkom dostupné expozície a vitríny so vzácnymi artefaktami, ale aj nevyhnutné zázemie. Zub času postupne donútil opraviť v Balneologickom múzeu napríklad elektroinštaláciu (vrátane nového osvetlenia), podlahy, vybaviť ich elektronickým zabezpečovacím systémom a elektronickou požiarnou signalizáciou.  

Balneologické múzeum v Piešťanoch, lexikon, výstava

Exponáty sú v bezpečí

Citlivý prístup odborníkov

Do nových depozitárnych priestorov bola uložená zbierka historických knižných tlačí z knižnice Múzea. Najstaršia knižničná jednotka je prvotlač z konca 15. storočia, ďalej sú zastúpené staré tlače zo 16. storočia až do roku 1918. Viacero z týchto starých knižných tlačí bolo v minulosti postupne zreštaurovaných. Sú to napríklad diela Mateja Bela, E. S. Piccolominiho, Juraja Wernhera. Ďalej knihy zaoberajúce sa problematikou kúpeľníctva, dejinami Uhorska, cestopisy a historické diela, lexikóny z obdobia osvietenstva, vydania diel antických autorov. Nechýbajú cenné historické fotografické albumy zaradené do súboru knižnice, resp. súboru historických knižných tlačí.

Neprehliadnite:
Fram Museum Oslo a Tekovské múzeum v Leviciach majú niečo spoločné. Poznáte to tajomstvo?

Vzácne živočíchy a vtáky v bezpečí

Preparáty živočíchov a vtákov boli uložené do kovovej skrine a tiež v špeciálnych škatuliach z ph neutrálneho materiálu aj do kovových políc a tiež do špeciálnej kovovej skrine. Súčasťou prírodovedných zbierok je aj mimoriadne cenná Entomologická zbierka, ktorú vytvoril doc. RNDr. Ing. Jiří Čepelák, CSc. (známy aj ako Juraj Čepelák,1917 2000), český zoológ, entomológ a pedagóg. V entomológii sa zaoberal škodcami rastlín a hlavne dipterológiou. Po skončení základnej a strednej školy absolvoval štúdium prírodných vied na Karlovej univerzite v Prahe, kde mu okrem iných prednášal aj profesor Jaroslav Heyrovský – neskorší nositeľ Nobelovej ceny za polarografiu.

Balneologické múzeum v Piešťanoch, lexikon

Vzácne stopy času odpočívajú…

Múzeum a jeho poklady…

Juraj Čepelák je autorom viac ako 180 publikovaných prác, z ktorých sú mnohé preložené do svetových jazykov. Katedra zoológie AF sa pod jeho vedením stala známou a jeho zásluhou vyvíjala čulé kontakty s múzeami a výskumnými ústavmi v Nemecku, Anglicku, Francúzsku, Bulharsku, Kanade a vtedajšej Juhoslávii. Všetky práce mali a majú význam nielen pre vedu, ale aj praktické poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a ekológiu. Jeho zbierka je uložená v bezpečnostnej kovovej skrini.

Bezpečnosť je zaručená

Prínosom projektu je aj uloženie cennej numizmatickej zbierky (trezor obsahuje viac ako 8500 kusov zbierkových predmetov – mincí, plakiet, medailí, bankoviek a štátoviek) v nových depozitárnych priestoroch v špeciálnom ohňovzdornom trezore. Zvýšila sa tak ochrana zbierky z hľadiska bezpečnosti pred prípadným odcudzením či poškodením.

Balneologické múzeum v Piešťanoch, numizmatika

Bezpečný trezor pre numizmatické zbierky

Úspešnou realizáciou projektu sa zvýšila ochrana zbierkových predmetov, mimoriadne zlepšilo ich uloženie, zastabilizoval ich stav aj vzhľadom na skutočnosť, že mnohé zbierkové predmety boli v minulosti zreštaurované.  

FPU
Text a foto: Balneologické múzeum Imricha Wintera
Viac na: www.balneomuzeum.sk